De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Zijn jongeren het slachtoffer van het gebrek aan waardering voor de Huismoeder?

woensdag 18 mei 2022 13:33
Spread the love

In onze tijd focussen wij vanzelf geweldig op het professionele en het commerciële. Mede door de mediatisering.

Dat brengt mee dat een natuurlijke, elementaire “functie” als de Huismoeder in onze tijd en cultuur zeer weinig waardering ontvangt,  maatschappelijk, moreel noch financieel.

Onze eigen moeder bouwde eerst een mooie internationale carrière uit als Reisgidse en Gouvernante.

 

Ressentiment

Toen zij ongepland moeder werd heeft zij die taak bewust met deskundigheid en grote toewijding opgenomen. Soms werd duidelijk dat deze keuze en rol toch heel wat ressentiment het gevolg was. Zij kon scherp zijn en jaloers praten over oude jeugdvriendinnen die maatschappelijk erg zichtbare professionele successen behaalden. Zoals mevrouw Rom die eennhandel in koffie opzette. Ook naar ons, de kinderen, bracht dit soms scherpe woorden mee. Tot op het niveau dat wij ons herkennen in de programma’s van Hilde Van Mieghem zoals ” Als je eens wist”.

Ik kan mij inbeelden dat vele Huismoeders vandaag met dit probleem kampen.

Misschien is zelfs een deel van de felheid in berichten op sociale media een gevolg van deze situatie waar het gros van de maatschappelijke aandacht en eer gaat naar allerlei professionele figuren en bijna niet naar vaders en moeders?

Misschien zijn jongeren vandaag met hun grote behoefte aan psychiatrische begeleiding ook een beetje slachtoffer van het gebrek aan waardering voor de Huismoeder en Huisvader?

 

…En in tweede orde dus van de verminderde aanwezigheid van ouders bij hun kind, al meteen in vele gevallen tijdens de eerste duizend dagen.

Het huidige overmatige arbeidsethos maakt misschien niet alleen bij de werkenden zelf slachtoffers zoals in het geval van burn out, lage rugklachten en depressie. Met als onvermijdelijk gevolg een half miljoen personen in het beschermde statuut van “langdurig zieke”.

—————€€€€————-

NB. Ressentiment of rancune is een begrip dat meer aandacht verdient.  Poetin kan je beschouwen als een figuur die bovenal wordt door ressentiment gedreven. Ressentiment is belegen woede vanuit een gepercifieerd onrecht vanwege een gebrek aan aandacht, eer en waardering of liefde. Het is verwant aan jaloezie en kan leiden tot agressie naar anderen en naar uzelf. Het gaat vaak samen met overmatige eigenliefde, narcisme. Wie vanuit rancune denkt, maakt frequent zondebokken. Het zondebokmechanisme en de mimetische begeerte is een nog te weinig bekend fenomeen.  Het is beschreven door “de Einstein van de menswetenschappen “, René Girard. Op Facebook populariseert de leraar Erik Buys deze inzichten en de vele gevolgen.

 

De illustratie komt uit het programma “Les Petites” over de meisjes die slachtoffer werden van de zaak Dutroux dat onlangs op Canvas te zien was.  Een van de grote slotconclusies en aanbevelingen is dat kinderen in het gezin meer de kans moeten krijgen emoties te leren benoemen. Kan dit even goed in de crèche en op school als in het gezelschap van… de toegewijde Huismoeder en de Vader?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!