De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WOONZAAK   Actiedag voor het recht op wonen!

WOONZAAK   Actiedag voor het recht op wonen!

zondag 10 april 2022 14:10
Spread the love

Kan een afbeelding zijn van 6 mensen, staande mensen en buitenshuis

WOONZAAK   Actiedag voor het recht op wonen!

Ongeveer 2000 actievoerders verzamelden, aansluitend op de vredesbetoging, op zondag 27 maart om 16u op het Vossenplein in hartje Brussel  om een sociaal rechtvaardig woonbeleid te eisen. Leon was erbij om de solidariteit van LEF te betuigen en actie te filmen. Hij schreef onderstaand verslag.

Deze belangrijke actie  voor rechtvaardige, menswaardige en betaalbar wonen gebeurde op het plein waar de voormiddag de rommelmarkt plaatsvindt.  Vele  verenigingen  waren erbij met spandoeken, flyers en sprekers. De muzikanten gaven een feestelijke sfeer weer, hoewel de toestand van vele aanwezigen  erbarmelijk is.  Aan hun gezichten was te zien dat ze vonden genoeg gewacht te hebben op een deftige woning of al herhaaldelijk eruit gezet werden zonder een echt goede reden en zonder een degelijke vervangwoning.

Zoals het spandoek van  Hart boven hard het verwoorde:

“Er is geld genoeg om iedereen een onderdak te geven”

En er is zoveel  leegstand en niet enkel  in Brussel maar in de meeste steden! Dit doet ook de verhuurprijzen stijgen, gevolggevend aan de logika van de “markt”: schaarste doet handelswaarde stijgen. Sommige promotoren kopen en laten vele gebouwen leeg staan om meer winst te behalen!

Daarbij komt nog dat bovenop deze structurele wooncrisis komt nog een economische crisis als gevolg van het coronavirus, de sterke stijging van levenskosten, met name de energieprijzen, en de overstromingen die duizenden woningen in Wallonië verwoestten.

De sanitaire, economische en energiecrisis van de afgelopen maanden hebben de reeds ondraaglijke situatie verder verergerd. Huisvesting is een basisbehoefte. Wij hebben allen nood aan een dak boven zijn ons hoofd, een plek om te rusten, om voor onszelf te zorgen, om ons veilig te voelen, om ons thuis te voelen.  Het is vandaag hoogtijd om onze eisen op straat en in het publieke debat te laten horen ! Het is tijd om het recht op huisvesting op de agenda te plaatsen ! Wij, een collectief van verenigingen en individuen, eisen collectieve en structurele oplossingen voor de Belgische wooncrisis:

Een onmiddellijke verlaging en omkadering van de huurprijzen

  • Een einde aan de uithuiszettingen en een woning voor alle dak- en thuislozen
  • Een einde aan de leegstand en een einde aan de criminalisering van bezettingen en kraakpanden
  • Een ware inspraak in het beheer van woon- en leefruimtes en de erkenning van collectieve rechten voor huurders
  • De massale bouw en renovatie van sociale woningen
  • Een solidaire en ecologische stads- en plattelandsontwikkeling
  • Regularisatie van mensen zonder papieren !
  • Doe mee en steun ons om deze eisen kracht bij te zetten!

Het dringt: Duizenden wonen in ongezonde of te kleine woningen en duizenden anderen zijn bang om geen toereikende huisvesting te vinden. Mensen in armoede voelen zich vaak alleen geconfronteerd met woonproblemen. Ze schamen zich voor hun individuele situatie, hoewel dit een collectief probleem is.

In België worden we zoals in veel andere Europese landen geconfronteerd met dynamieken die ons allen verarmen en leiden tot uitsluiting van wie over onvoldoende geld beschikt. Deze dynamieken leiden eveneens tot discriminatie van zij die niet het juiste geslacht, de juiste huidskleur of de juiste papieren hebben. Onze steden en woonruimtes worden verkocht en herleid tot beursgenoteerde aandelen. Terwijl onze lonen stagneren, stijgen de huurprijzen en barsten de verkoopprijzen van appartementen en huizen uit hun voegen. Een steeds groter deel van ons inkomen gaat dan ook naar huisvesting. Het aantal sociale woningen neemt amper toe en daalt zelfs op sommige plaatsen. Vele van ons hebben zich, om een woning te kunnen kopen, bij een bank in de schulden gestoken al konden ze het zich niet echt veroorloven. België heeft dan ook altijd disproportioneel geïnvesteerd in het stimuleren van privé-eigendom. De private en sociale huurmarkt worden aan hun lot overgelaten. Geconfronteerd met deze situatie zien sommigen kraken als een oplossing. Maar kraken is illegaal gemaakt, zelfs als het gaat om panden die leegstaan met speculatieve doeleinden. In de steden worden te dure appartementen gebouwd die de prijzen van alle woningen doen stijgen. Woningen worden omgevormd tot kantoren of vakantieverblijven.

In onze steden worden volksbuurten “gerenoveerd” en omgevormd tot winstgevende ruimten: oude cafés worden gesloten en vervangen door meer chique en trendy plekken. In onze steden en op het platteland worden de schaarse publieke terreinen verkocht aan privépromotoren. Duizenden mensen in onze steden en op het platteland komen moeilijk rond, worden uit hun huis gezet en betalen veel te hoge huurprijzen voor woningen die te klein zijn en in slechte staat verkeren. In heel België vrezen duizenden mensen in armoede het einde van de maand en verhuren zelfs hun slecht geïsoleerde zolder aan iemand die nog armer is, gewoon om “de eindjes aan elkaar te kunnen knopen”. Gezinnen worden uit hun huis gezet en hebben soms  geen andere keuze dan op straat te leven.

We dulden dit onrecht en geweld niet langer. We verzetten ons en tonen ons solidair. Het is een onrecht dat zo veel mensen nog steeds in erbarmelijke toestanden moeten overleven. Wij willen dat het beleid hier zijn verantwoordelijkheid neemt. In de afgelopen jaren zijn tienduizenden, honderdduizenden mensen de straat op gegaan om een eerlijk stads- en huisvestingsbeleid te eisen, onlangs nog op 6 april 2019 in bijna vijftig steden tijdens de Europese actiedag. Als gevolg van deze mobilisaties werd in Berlijn een huurstop doorgevoerd. Ook in België kunnen we een overwinning behalen. Als jij ook meedoet!

Het is ook jouw persoonlijk probleem! Als huurder en als eigenaar gaan vroeg of laat ook jouw huur en of de onderhoudsprijzen sterk omhoog.

Leon

Film https://vimeo.com/694907213

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!