De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Willen wij meer of minder islamitische invloed in onze samenleving ?

Willen wij meer of minder islamitische invloed in onze samenleving ?

zaterdag 17 december 2016 13:14
Spread the love

De Nederlandse openbare omroep ( NPO) heeft één van haar jaarlijkse eindejaarsprogramma’s: “Kerst vieren we samen” omgedoopt in “December vieren we samen”. Naar eigen zeggen is de reden daartoe te zoeken bij het ‘eerder beledigend’ effect dat het gebruik van ‘Kerst’ en ‘Kerstmis’ bij delen van de moslimbevolking heeft of kan hebben.Zoals bij ons, wordt ook bij onze noorderburen de invloed van de islam, stapsgewijs door de islamitische bevolking in steeds grotere mate in de openbaarheid gebracht, en even stapsgewijs gaan de commercie, de media, en ook de overheid daar in mee, al is het weliswaar aan een trager tempo.Onze tradities en gewoonten, al dan niet rechtstreeks stammend uit een door de eeuwen heen praktiserend christelijk verleden, vormen een steeds grotere doorn in de islamitische ogen. Daar op inspelend vindt vooral correct denkend links dat kerststallen, kerstbomen, paasklokken en -eieren, en zelfs de carnavalsviering, niet alleen niet passend in een seculiere maatschappij welke elke godsdienst en levensbeschouwing gelijkwaardig dient te behandelen, maar tevens ook ‘beledigend’ voor de moslimgemeenschap.Bij uitbreiding volgt op termijn wellicht de vervanging van bepaalde christelijk geïnspireerde betaalde feestdagen door vrije dagen voor islamitische feesten, en waarom niet, misschien zelfs de verplaatsing van de grote schoolvakantie naar de ramadanperiode.Alhoewel nog geen 8% van de Europese bevolking moslim is (in België en Nederland amper iets meer dan 6%), is vandaag de maatschappelijke impact ervan echter bijzonder onevenredig hoog. (Dat verklaart trouwens waarom de burgers in vrijwel alle Europese landen het aantal moslims in hun land sterk overschatten) Eén en ander is in de eerste plaats niet zozeer aan de moslimbevolking zelf te wijten, dan wel aan het electoraal opportunisme van de linkse politieke partijen en groeperingen.De hoofdzakelijk ethische ‘verrechtsing’ welke zich reeds enige tijd in Europa manifesteert, heeft niet zozeer een economische oorzaak, maar is juist het gevolg van de door de overheid en media intensief gevoerde strijd tegen het zogenaamd racisme, discriminatie en uitsluiting van de (vooral islamitische) immigranten en andere vreemde culturen.
Zou de vraag: ‘willen wij meer of minder islamitische invloed in onze samenleving’ eveneens vervolgbaar zijn, zoals de ‘meer of minder Marokkanen’ van Wilders in Nederland? Is dergelijke vraag eveneens aanzettend tot racisme of discriminatie? Of zou juist het vervolgen ervan die eerder aanwakkeren?…

take down
the paywall
steun ons nu!