De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

WE MOGEN BLIJKBAAR NIET WETEN HOE MEERDERHEID IN VLAAMS-BRABANTSE PROVINCIERAAD STEMDE

WE MOGEN BLIJKBAAR NIET WETEN HOE MEERDERHEID IN VLAAMS-BRABANTSE PROVINCIERAAD STEMDE

dinsdag 30 maart 2021 12:20
Spread the love

WE MOGEN BLIJKBAAR NIET WETEN HOE DE MEERDERHEID IN VLAAMS-BRABANTSE PROVINCIERAAD STEMDE OVER VOORSTEL

Enkele leden van de N-VA-CD&V-OPENVLD-meerderheid keurden op 16 maart in de Vlaams-Brabantse provincieraad tegen de wil van de deputatie een voorstel van VB-raadslid Willy Smout goed om de raad meer bevoegdheden te geven. Tijdens de voorbije provincieraden was er bij alle oppositiepartijen ongenoegen over het feit dat de raadsleden steeds minder in de pap te brokken hebben. Zo hield de provincieraad in 2020 niet het decretaal verplicht minimum aantal vergaderingen (9 in plaats van 10) en worden vergaderingen van raadscommissies meer dan vroeger geannuleerd. Smout stelde onder meer voor het limietbedrag van beslissingen waarvoor de deputatie de raad moet consulteren te verminderen van 100.000 tot 67.000 euro. Louis Tobback (Vooruit) en Tie Roefs (Groen) stelden zich te zullen onthouden onder meer omdat het voorstel volgens hen niet ver genoeg ging. Het voorstel haalde geen meerderheid, maar bij de stemming bleek dat enkele leden van de meerderheid het VB-voorstel hadden goedgekeurd. Moesten ook Vooruit en Groen het voorstel hebben goedgekeurd had het wel een meerderheid gehaald. Omdat de vergadering digitaal verliep was niet duidelijk over welke raadsleden van de meerderheid het ging en waarom ze dit deden. Louis Tobback vroeg tijdens de vergadering deze info onmiddellijk op, maar de provincieraadsvoorzitter verwees naar het verslag dat later wordt opgemaakt. Ze sloot niet uit dat sommigen zich bij de stemming vergist hadden. Na afloop van de raad raadde de woordvoerder van de provincie mij aan de informatie over de stemming op te vragen via de regeling ‘openbaarheid van bestuur’. Uit het antwoord dat ik vandaag van de provincie ontving blijkt dat ik deze info pas kan krijgen als de nieuwe vergadering van de provincieraad op 27 april het verslag goedgekeurd heeft. Ook andere provincieraadsleden die ik consulteerde kregen deze info nog niet. Dit is toch onvoorstelbaar. Hoe kunnen journalisten hun werk doen als deze informatie hen wordt onthouden? Ik teken alvast beroep aan.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!