De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

We kunnen toch moeilijk passief toekijken, nietwaar …

We kunnen toch moeilijk passief toekijken, nietwaar …

zondag 20 maart 2011 17:46
Spread the love

Niet tussenkomen in Lybië onmenselijk? Oh ja? We doen al jaren niets anders. Waarom geen militair offensief tegen het meest barbaarse regime ter wereld: Saoedi-Arabië. Waarom niet eerst ophouden met dictaturen in stand te houden?

take down
the paywall
steun ons nu!