De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

wat patenten op en experimenten met coronavirussen ons leren over de huidige pandemie. Enkele weetjes.

wat patenten op en experimenten met coronavirussen ons leren over de huidige pandemie. Enkele weetjes.

maandag 9 augustus 2021 16:29
Spread the love

 

  • Vanaf 21 mei 2000 begon Dr. Ralph Baric, van de University of North Carolina, met het patenteren van onderdelen uit de coronavirus familie voor commerciële doeleinden. Dit deed Baric nadat hij een studiebeurs had ontvangen om te werken aan het synthetisch veranderen van de coronaviridae (coronavirus familie) voor algemeen onderzoek, pathogeen verbetering, manipulatie en mogelijke therapeutische interventies. Bij dit onderzoek rapporteerde Baric dat SARS CoV was samengesteld uit DNA segmenten en dat de hele lengte cDNA van SARS-Cov door hem is geassembleerd. Ook werd rapport gemaakt van een besmettelijke kloon. Kortom, er werd geëxperimenteerd met coronavirussen in een publiek-private sfeer in de jaren voordat SARS ooit was vastgesteld bij mensen.

 

  • Op 19 april 2002, werd een patent (7,279,372) gearchiveerd op een methode om recombinante coronavirussen te produceren. Ralph Baric zat opnieuw in het spel. Enkele maanden later was er de eerste uitbraak van SARS in Azië. Ondertussen had een handvol onderzoekers de patenten op zak omtrent coronavirussen. Alle onderzoek in de VS ligt vanaf begin jaren 2000 in hun macht, van testen ter opsporing (pcr) tot therapeutisch onderzoek, vaccinontwikkeling en onderzoek naar bio-wapens, dit via het U.S. Patent 6,593,111 (Baric) en ‘852 (CDC). Grote spelers zijn verder Cristopher Curtis, de NIH (National Institute of Health), de WHO, dat subgroepen als het International Committee on
    Taxonomy of Viruses (ICTV) and the Coronaviridae Study Group (CSG) omvat, en commerciële groepen zoals Moderna, J&J, Ridgeback; Gilead en Sherlock Biosciences die over coronavirus biotech patenten beschikken. Het zijn net deze spelers die samen aan tafel zaten bij EVENT 201 dat een scenario uittekende voor bij een mogelijke coronapandemie. Dit vond plaats in oktober 2019.

 

  • In de wereld van patenten en coronavirussen geldt dat de natuur niet patenteerbaar is. Daar wordt dan wel eens creatief omheen gedanst. Een deel van de patenten zijn dan ook illegaal. Zo ook het patent van de CDC, U.S. Patent 7,220,852, op SARS-Cov, dat besmetting veroorzaakt bij mensen. Dit patent werd gepubliceerd 25 april 2003 en werd valselijk als een ‘nieuw’ coronavirus gecategoriseerd. Het betrof een illegaal patent dat volgens de regels van de CDC publiek moest zijn. Via betalingen kwam de CDC van de illegaliteit af (zo gaat dat in de VS). Ook werd er creatief rond de vereiste van ‘publiek’ gemanoeuvreerd. Zo is een vaccin in publiek belang en kan de CDC het patent laten vervallen in het geval voor vaccinontwikkeling. Zo komen Moderna en Pfizer in het verhaal. Zij produceren een ‘vaccin’ tegen SARS-CoV, maar in feite betreft het een gentherapie die voortkomt uit het onderzoek naar een vaccin tegen HIV. Die poging een vaccin op de markt te brengen tegen HIV, waar Antony Fouci een belangrijke rol in speelde, werd afgekeurd door de bevoegde instantie (USTPO) want een vaccin moet niet alleen ziekte tegengaan maar ook beschermen tegen besmetting. Waar t.o.v. een HIV vaccin nog was gefaald het op de markt te brengen is het nu betreffende een vaccin tegen SARS-Cov wel gelukt (ondanks dat het dus eigenlijk geen vaccin is, het Chinese vaccin tegen SARS is bv. per definitie wel een echt vaccin).

 

  • Na de anthrax aanvallen in 2001 steeg in de VS de angst voor bio terrorisme.  Fauci, als hoofd van de National Institute of Allergy and Infectious Diseases (NIAID), kreeg fondsen om het potentieel van bio terrorisme via coronavirussen te onderzoeken. We spreken van april 2005. Met deze fondsen werd o.a. gewerkt aan vaccinontwikkeling maar ook aan het onderzoek van potentieel gevaar. Onder naam R01AI110964 werd onderzoek gedaan naar het betrekken van eiwitten die de capaciteit hadden de menselijke luchtwegen rechtstreeks te infiltreren. Opnieuw speelt Ralph Baric een belangrijke rol. Dit soort onderzoek was onwettelijk in de VS en vond plaats in China, Wuhan. In oktober 2013 werd het S1 spike eiwit beschreven onder titel R01AI079231. Tegen maart 2015 was geweten dat het S1 eiwit in combinatie met de ACEII receptor een gevaar vormde voor de menselijke gezondheid. Op de gevaren van het onderzoek in Wuhan werd gewezen door wetenschappers als Richard Ebright. Opmerkelijk is de boodschap aan de WHO in september 2019 door Fauci, de Chinese wetenschapper Dr. Gao en Dr. Elias (Bill and Melinda Gates Foundation), dat we ons moeten voorbereiden op het ergste scenario van een snel verspreidende luchtwegeninfectie. Hetzij natuurlijk of hetzij accidenteel ontsnapt. Fauci had het in 2017 al gehad over een verrassende uitbraak tijdens de Trump administratie.

 

  • Fauci, zelf is eigenaar van US Patent 6,190,656 en anderen. Moderna is dan weer eigenaar van 130 patenten waaronder U.S. Patent 10,702,600. Dit patent op het mRNA, dat Moderna gebruikt in zijn vaccins, dateert van 28 maart 2019, 9 maanden voor de uitbraak van SARS-CoV. Moderna was sinds 2013 bezig met het ontwikkelen van RNA messenger vaccins.

 

  • De WHO veranderde onlangs haar definitie voor groepsimmuniteit. Terwijl er in juni 2020 nog beschreven stond dat dit verworven kon worden via vaccinatie en natuurlijke infectie is er in november gedefinieerd dat groepsimmuniteit een concept is dat (uitsluitend) hoort bij vaccinatie.

 

  • Na de Mexicaanse Griep, in mei 2009, veranderde de WHO de definitie van pandemie. Vanaf dan geldt niet meer de ernst van de ziekte maar de besmettelijkheid. Een herdefiniëring die op erg veel kritiek stuitte. Wanneer er officieel sprake is van een pandemie veranderen de regels internationaal o.a. op vlak van vaccinrechten voor de producenten. In een persconferentie omtrent de Mexicaanse Griep zei voormalig WHO directeur Margat Chan dan ook letterlijk: I declare the pandemic started. (te zien via de docu Trust WHO)

 

  • Vaccinlobbygroepen GAVI en Gates Foundation behoren tot de belangrijkste sponsoren van de WHO. De WHO neemt dan weer een belangrijke taak op zich m.b.t. de strategie en het doorgeven van informatie op internationaal vlak bij een pandemie. Bill Gates is rijk geworden bij Microsoft via patentenrecht. Zijn vader was daar een expert in. Gates heeft zich intussen in de wereld van vaccinontwikkeling en distributie gestort. Als globalist heeft de man graag een mondiaal bereik en dan zijn vaccins ideaal. Het is ook geweten dat Gates erg gefascineerd is door sciencefiction en tot de trans-humane strekking behoort. Hij voorspelde in 2015 dat er een pandemie het grootste gevaar is voor de mensheid.

 

 

Conclusie:

Is het toeval dat de 21ste eeuw zich kenmerkt door dreigende, halve of hele corona pandemieën of is er meer aan de hand? Waarom zien we uitbraken van SARS niet in pakweg 1965-1979-1995 maar wel in 2002-2009 en 2019? Waarom is dit virus zo anders dan anderen en zo onvoorspelbaar voor de wetenschap? Waarom is er aanzienlijk wat scepticisme en toenemend protest tegen al de maatregelen die genomen worden om u en mij te beschermen? Het lijkt duidelijk dat hier meer aan de hand is. Begin 2020 zei de invloedrijkste viroloog van België nog dat hij verwachte dat het virus tegen mei zou zijn uitgeraasd en dat mondmaskers niet helpen. Hier baseerde hij zich op decennialange studie van (corona)virussen. Waarom zat de man er naast? Omdat het geen natuurlijk virus betreft zo lijkt het wel. En het tweede omdat mondmaskers een belangrijke tool zijn om de pandemiesfeer in stand te houden. Een pandemie georkestreerd door veel te machtige mensen die de macht van nationale staten overtreffen zo beweert David E. Martin, een Amerikaans econoom.

Bovenstaande gegevens zijn slechts een deel van de David E. Martin Papers. Een document dat u online kan vinden. Ze geven een beeld van de duistere wereld van onderzoek m.b.t. coronavirussen en patentenrecht. Het verhaal begint in de VS en gaat later over naar China. Ze geven namen van betrokkenen, in tegenstelling tot veel complotdenkers die spreken in termen van ‘ze’, een soort onzichtbare vijand dat het tegen het volk gemunt heeft. De wereld van patenten, onderzoek en regelgeving hieromtrent is een wereld waar het kapitalisme helemaal is doorgedrongen. Het is dan ook pijnlijk hoe links zich laat ringeloren. Een figuur als Naomi Klein die kritiekloos meegaat in een shockdoctrine, groter dan welke ook beschreven in haar boek.

Het contrast tussen zij die een pandemie zien en zij die een complot zien blijft. Misschien omdat beide de waarheid zijn. Er is een pandemie, van een SARS virus waar is mee geprutst. Per ongeluk of met opzet in de mensheid terecht gekomen. Een virus dat dodelijk is voor een kwetsbare minderheid, maar wel ook erg besmettelijk voor de meerderheid. Een echt dodelijk virus als Ebola verspreidt zich niet zo fel, dus deze lijkt wel ideaal voor een pandemie. De gepatenteerde PCR-test houdt de pandemie gaande, ook op momenten dat er geen oversterfte noch overbelasting van de ziekenhuizen is. De media spelen hun rol naar behoren met paniekberichten en eenzijdige berichtgeving. Eenieder die kritiek heeft wordt weggezet als complotdenker, extreemrechts, egoïstisch of mis geïnformeerd. Zo wordt het echte debat ontweken, de media stellen toch geen vragen maar citeren enkel een selecte groep experten. Toch is pakweg 20% van de bevolking niet mee met het verhaal, 50% behoort tot de grijze massa en 30% is helemaal mee in pandemiesfeer. Wat zouden de verhoudingen zijn moesten sceptici 20% van de aandacht krijgen in de media?

Toch is er ook een belangrijk tegenargument. Zoals gezegd is bovenstaand deels overgenomen van de David E. Martin Papers. Hij en zijn team hebben dit onderzoek verricht. Maar als hij dat kan dan zou de geheime dienst van natiestaten wereldwijd dat toch ook kunnen denk ik dan. Ik geloof niet dat alle regeringsleiders van slechte wil zijn. Op enkele uitzonderingen na (bv. Nicaragua en Laos) zijn alle landen mee in dit verhaal. Enkel Eritrea heeft nog geen enkel vaccin aangekocht. Al zijn er landen die niet westerse vaccins gebruiken zoals het Chinese of het Russische. Maar bv. Iran, toch geen achterlijk land op wetenschappelijk gebied, maakt gebruik van het westerse Astra Zenica. Dat zulke niet-westerse landen, met een onafhankelijke inlichtingendienst, links, rechts en alles daartussen, geen melding maken van een bedrieglijke pandemie moet ons sceptici en complotdenkers doen twijfelen. Misschien gaat het enkel om hysterie en opportunisme. Er zijn wel enkele uitzonderingen zoals Wit-Rusland en Tanzania. In Wit-Rusland verklaarde Lukashenko wat mysterieuze dat hij veel meer wist en nog veel te vertellen heeft over de pandemie. De president van Tanzania, Magufuli, die geen vaccins wou, geen cijfers doorgaf aan de WHO en niet van de PCR-test moest weten, overleed dan weer op 61-jarige leeftijd tijdens zijn ambt aan een onduidelijke oorzaak.

Wees nieuwsgierig en lees de Martin Papers. Misschien wel twee keer, want het is complexe materie.

 

 

 

 

 

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!