De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat met Leopold II of met Charles Woeste?

Wat met Leopold II of met Charles Woeste?

donderdag 11 juni 2020 07:54
Spread the love

Waren Leopold II of bv. Charles Woeste dan de eerste en de laatste gezagsdragers in onze gewesten die moeten verwijderd worden?
En wat met het immense patrimonium overal te lande dat werd bekostigd met zijn Vrijstaat-middelen? Of dat bedrijven of burgers aan onze mooiste avenues in die belle époque lieten bouwen?

Kennis van het verleden is geen capita selecta van de hoofdstukjes die ons behagen.
Geschiedenis omhelst interesse voor ons verleden in haar goede, minder goede en verachtelijke aspecten. Als vaccin voor de herhaling ervan en als stimulans voor vernieuwing.
Goed dus dat we vandaag, aangestuwd door nieuwe gemeenschappen, sterker dan ooit met de neus op sommige feiten worden gedrukt.

– Het begint met een T, en het staat op elke Vlaamse schouw?
– ‘t Heilig Hart

Heeft er dan echt iemand heimwee naar de Katholieke iconografie van regio gebonden en universele heiligenbeelden in onze publieke ruimte?
Maar natuurlijk, zoals Piet Vermeylen het destijds stelde: “Sedert het opheffen van de Volkenbond (1919-1946) heeft de publieke opinie een gebrek aan vuurtorens.”
Voldoende ijkpunten dus die aangeven waar we met ze’n allen naartoe zouden kunnen willen. Eerder dan de media gedreven waan van elke dag.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!