De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Wat als ik mijn bedrijf zou leiden zoals Europa wordt geleid

Wat als ik mijn bedrijf zou leiden zoals Europa wordt geleid

zaterdag 19 september 2015 11:44
Spread the love

Europa is voor mij te groot. Ik ben maar een eenvoudige boer. Ik weet wie ik ben en waar ik sta. Ik pretendeer niet een half continent te kunnen besturen. Alles wat ik kan is dat Europa vergelijken met mijn eigen bedrijf, zodat het voor mij wel overzichtelijk wordt.

In een bedrijf als het mijne moeten we denken aan gisteren, vandaag en morgen. In de biologische landbouw kan er met een teelt veel gebeuren. We bereiden de grond voor, we bemesten, maken een zaaibed. We kiezen zorgvuldig het zaad dat we gaan zaaien. Voor we beslissen wat we gaan zaaien weten we wat er met de opbrengst gaat gebeuren. De teelt past in een geheel van teelten. Het ganse bedrijf is een groot geheel. Ieder deel is een stukje van een puzzel die ieder seizoen een beetje beter past. Het zaaien van de teelt is dan als het omduwen van het eerste dominoblokje. Eenmaal het zaad in de grond kunnen we enkel nog toekijken.

Als ik dan kijk wat er in Europa gebeurt: De euro is niet voorzien op zware stormen. Onze overheden staan in verschillende versnellingen maar beklimmen toch allemaal met dezelfde snelheid de berg. Arbeiders van verschillende landen beconcurreren elkaar met verschillende sociale statuten, met verschillende loonbarema’s. militaire crisissen worden beantwoord in gespreide slagorde. Met de oorlogsvluchtelingen staat nu weer het vrij verkeer van personen op de helling. Als boer komt dit me heel sterk voor als zaaien zonder voorbereiding. Of met een andere boerenterm: de wagen voor de paarden. 

Akkoord, experimenteren hoort ook bij het boerenbestaan. Als je geen nieuwe dingen doet raak je nooit vooruit. Een boer doet dat stapsgewijs en betaalt zelf voor zijn fouten. Samen met de seizoenen lijkt dit wel op een spiraal. Als het lukt kom je ieder jaar een verdiep hoger. Europa heeft echter de lift genomen. Men is heel snel heel hoog geklommen. Men heeft heel snel heel veel verdiepingen van de spiraal overgeslagen zonder zich ooit de vraag te stellen of men wel thuishoorde op het verdiep waar men terecht zou komen. Diegene die op de knop van de lift hebben gedrukt gaan nooit de rekening betalen. Dat zijn wij. 

Als boer heb je in zulke omstandigheden een teeltadviseur nodig. Iemand die kan redden wat er te redden is, zodat de schade kan worden beperkt. Doen alsof er niets aan de hand is, is nu wel een heel slecht advies. In Europa zijn er echter veel teeltadviseurs. Vol pretentie schreeuwen ze om ter luidst. Ik hoop maar dat diegene die nu aan de knoppen zitten goed kunnen luisteren. Ik heb niet de pretentie of het stemvolume, maar misschien kunnen ze er toch maar beter een bioboer bij halen. Ik zou me alvast een stuk veiliger voelen.

take down
the paywall
steun ons nu!