De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Walter Cornelis: Brief aan Bart De Wever

Walter Cornelis: Brief aan Bart De Wever

Met goedkeuring van Walter Cornelis deze doorstuur van een e-mail aan Bart De Wever van 20/05/2014 om 11.47. Jan Hertogen

dinsdag 20 mei 2014 12:29
Spread the love

Geachte,

Hoogmoed komt voor de val : u mag
zich aanstaande zondag aan een nederlaag van jewelste verwachten welke u te
danken hft aan :

1. uzelf : van een sympathieke
dikkerd met verfijnd gevoel voor humor bent u geëvolueerd naar een arrogante,
antipathieke en humorloze Magere Hein. De Bourgondische Vlaming moet dat soort
mensen niet.

2. ook uw partij is geëvolueerd
van een democratisch beweging die sympathie wist te verwerven voor
confederalisme naar een uitsluitend extreem rechtse partij op sociaal-economisch
vlak. Ook dit moet de Bourgondische Vlaming niet. Die wil wat opgebouwd is na
’45 aan SZ, gezondheids- en welzijnszorg onverkort intact houden en u mag ‘ten
allen kante’ beweren dat omtrent uw doelstellingen op sociaal-economisch vlak
leugens worden verspreid … de Vlamingen hebben intussen begrepen dat u enkele
grote stappen te ver gaat en de Belgische/Vlaamse welvaartstaat wil
afbouwen.

Misschien moet u maar weer ‘s een
babbel gaan doen met uw broer historicus. De ‘Vlaamse Zaak’ is historisch
telkens weer mislukt omdat elke uitgesproken Vlaamse partij zich ontwikkelde
naar rechts en extreem rechts. Spijtig maar vooral dom. En vermits tegen domheid
geen verweer is neem ik aan dat dit schrijven totaal nutteloos
is.

Groet
!

Walter
CORNELIS, voorheen Nationaal-Secretaris LBC-NVK

take down
the paywall
steun ons nu!