De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Waarom creeërt Leuven geen bijkomende asielopvang?

Waarom creeërt Leuven geen bijkomende asielopvang?

maandag 25 september 2023 22:13
Spread the love

Volksvertegenwoordiger en Leuvens gemeenteraadslid Eva Platteau (Groen) uitte vorige week donderdag in de Kamer felle kritiek op de instructie van staatssecretaris De Moor om geen opvang aan te bieden aan alleenstaande mannelijke asielzoekers, een gevolg van het schrijnend tekort aan opvangplaatsen in ons land waardoor ze voorrang wil geven aan gezinnen met kinderen.

Vraag is waarom Leuven, een bijzonder rijke stad op nauwelijks 25 km van de Brusselse pleintjes en straten waar veel vluchtelingen en asielzoekers op straat leven, geen initiatieven neemt om zelf bijkomende asielopvang te creëren. Het is een thema dat geen enkele Leuvense partij de afgelopen jaren publiek heeft aangekaart. Intern onderzocht de stad samen met Fedasil al wel verschillende mogelijke gebouwen om een collectieve opvang te organiseren, maar geen enkele werd geschikt bevonden.

Leuvenaar Bob Pleysier, de voormalige secretaris-generaal van Fedasil, maakt zich over de kennelijke Leuvense onwil om hier echt werk van te maken al geruime tijd boos. Hij pleitte er recent nog voor om gezinnen van asielzoekers onder te brengen in een 30-tal leegstaande bungalowwoningen aan het Ruelenspark in Heverlee die in het kader van een renovatieproject op termijn bijna allemaal gesloopt zullen worden.

Na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kon Leuven vorig jaar overigens op zeer korte termijn in de Scheutsite en aan de Ruelensvest wel residentiële opvang vinden voor honderden gevluchte Oekraïners. Leuven doet onmiskenbaar al heel wat voor de aanwezige asielzoekers met als uitschieter De Nomade in Kessel-Lo waar een aantal overheden en organisaties hun diensten aanbieden aan nieuwkomers en de stad werd zoals bekend enkele jaren terug nog overspoeld door mensen uit de migratie toen er na de bouw van enkele nieuwe studentenpeda’s leegstand ontstond in vaak minderwaardige studentenkoten.

Met de winter op komst dreigen er echter weer hallucinante taferelen in het Brusselse. Wie de leegstand ziet van gebouwen in het Leuvense zoals bijvoorbeeld het Luxemburgcollege in de Vaartstraat, de structurele leegstand in de sociale woningbouw en dergelijke kan moeilijk geloven dat er geen ruimte beschikbaar is voor collectieve opvang van asielzoekers.

En bewindvoerders in deze stad hoeven geen schrik te hebben dat er hiervoor geen draagkracht is bij de Leuvense bevolking. Uit de Stadsmonitor uit 2020 bleek dat liefst 61 procent van de bevolking in deze stad positief staat tegenover diversiteit en slechts 8 procent negatief. In Vlaanderen is dat respectievelijk 35 en 21 procent

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!