De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voor abortus kiezen is moeilijk. Geen keuze hebben is nog moeilijker

Voor abortus kiezen is moeilijk. Geen keuze hebben is nog moeilijker

woensdag 29 januari 2014 11:06
Spread the love

De Vrouwenraad betoogt op woensdag 29 januari mee om het recht op abortus in Spanje te vrijwaren. Spanje is immers van plan om het voorbeeld te volgen van Malta, Polen en Cyprus. Daar is abortus enkel nog mogelijk om medische redenen of in geval van verkrachting. Ierland ging nog een stap verder en vaardigde onlangs een totaal verbod uit, met als enige uitzondering ‘gevaar voor het leven van de moeder’. Op 20 december 2013 heeft de Spaanse ministerraad een wetsvoorstel in verband met beperking van abortus goedgekeurd. Dit voorstel is een regelrechte aanfluiting van de rechten van vrouwen, in het leven geroepen door een overheid die faalt in één van haar meest fundamentele opdrachten, nl. het bevorderen van gendergelijkheid en het respect voor mensenrechten.

Geen enkele inperkende wet heeft ooit tot een daling van het aantal abortussen geleid, laat staan abortus kunnen stoppen. Dat blijkt uit diverse onderzoeken van de WHO. Geen enkele vrouw ondergaat een zwangerschapsonderbreking voor haar plezier. Soms zijn de omstandigheden van die aard dat het onmogelijk is om het kind te houden: er alleen voor staan of plots in de steek gelaten worden, zware financiële problemen, ernstige psychologische of relationele moeilijkheden, … Het is een loodzware beslissing die nog jaren of zelfs levenslang blijft nazinderen. Een inperking van de abortusvoorwaarden zal vrouwen met weinig financiële middelen terug in de clandestiniteit duwen waar onveilige praktijken hun leven in gevaar zullen brengen. Iedere acht minuten sterft er ergens ter wereld een vrouw aan de gevolgen van clandestiene abortus. Vrouwen die wel een reguliere ingreep kunnen betalen, zullen naar het buitenland trekken en het abortustoerisme opnieuw in gang steken.

Maar het verzet groeit: een brede groep van Spaanse vrouwenorganisaties hebben al aan de bel getrokken bij de Europese Vrouwenlobby; de vroegere minister van Volksgezondheid, Celia Villalobos, heeft verklaard dat ze tegen het wetsvoorstel zal stemmen; verschillende regio’s hebben aangekondigd dat ze de wet niet zullen toepassen. In heel Europa hebben meerdere vrouwenorganisaties aan de hand van betogingen en petities hun bezorgdheid geuit. Ze voorzien nog meer acties om de Spaanse vrouwen te steunen en om ruchtbaarheid te geven aan de verzuchtingen van miljoenen vrouwen en mannen die een strijdpunt maken van gelijkheid v/m in een democratisch functionerende Europese Unie. Het is simpelweg onaanvaardbaar dat een Europees land in de 21ste eeuw een bepaling in zijn wetgeving opneemt die het leven van vrouwen rechtstreeks in gevaar brengt. Dit staat haaks op de mensen- en vrouwenrechten, zoals het recht op gezondheid en het zelfbeschikkingsrecht over het eigen lichaam. Europa katapulteert zichzelf dertig jaar terug in de tijd door een loopje te nemen met het recht van individuele vrouwen of koppels om in alle vrijheid en verantwoordelijkheid te beslissen of, wanneer en hoeveel kinderen ze willen, met het recht op informatie en middelen, met inbegrip van toegang tot gezondheidszorg, legale en veilige abortus en betrouwbare en betaalbare voorbehoedsmiddelen. Twintig jaar na de Caïro-conferentie over Bevolking en Ontwikkeling is het essentieel voor alle deelnemende partijen om die rechten te erkennen en te verzekeren. Spanje moet dus dringend de balans opmaken van al zijn internationale engagementen met betrekking tot mensen- en vrouwenrechten, zoals het CEDAW-verdrag (bij ons gekend als het VN-Vrouwenverdrag) en het Peking-Actieplatform (voortgekomen uit de Vierde VN-Wereldconferentie in 1995). Europa moet een toonbeeld zijn van een continent dat erover waakt dat vrouwen ten volle van hun mensenrechten kunnen genieten, inclusief hun seksuele en reproductieve rechten.

We rekenen op het engagement van de Spaanse overheid om vrouwenrechten te verzekeren en we doen een oproep om het wetsvoorstel in te trekken. Een recente opiniepeiling heeft uitgewezen dat 86 percent van de Spaanse bevolking van mening is dat een zwangere vrouw het recht moet hebben om vrij te beslissen of ze het kind al dan niet houdt.

De Vrouwenraad is solidair met alle vrouwen over de hele wereld die met de moeilijke en pijnlijke abortuskwestie geconfronteerd worden. Voor het recht op veilige abortus gaan we samen terug op de barricaden staan!

Magda De Meyer, voorzitter Vrouwenraad

take down
the paywall
steun ons nu!