De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Voedselextremisme

Voedselextremisme

Ik had onlangs een gesprek over een bedrijf dat ‘goed bezig is’. Toen ik aanhaalde dat goed bezig zijn misschien nog niet goed genoeg zou kunnen zijn reageerde mijn gesprekspartner dat niet iedereen zo extreem kan zijn als ik. …Wat, ik extreem? Zo had ik mezelf nooit gezien.

dinsdag 13 mei 2014 08:57
Spread the love

Ik had onlangs een gesprek over een bedrijf dat ‘goed bezig
is’. Toen ik aanhaalde dat goed bezig zijn misschien nog niet goed genoeg zou
kunnen zijn reageerde mijn gesprekspartner dat niet iedereen zo extreem kan
zijn als ik. …Wat, ik extreem? Zo had ik mezelf nooit gezien.

Voor de zekerheid heb ik het opgezocht. Wikipedia vertelt
ons het volgende: Het woord extremisme wordt vaak gebruikt om een politieke ideologie te benoemen die ver van het politieke
centrum of ver buiten het centrum van de maatschappij
staat. Extremisme wordt wel omschreven als een systematische poging om een
bepaalde ideologie tot in de uiterste consequenties, in alle delen van de
samenleving door te voeren.In tegenstelling tot activisme,
worden er bij extremisme doelen of middelen nagestreefd en ingezet die buiten de wettelijke kaders vallen.
Deze worden gekenmerkt door onder andere geweld en zijn vaak ondemocratisch of zelf antidemocratisch. Daarmee vormen ze
een gevaar voor de democratische rechtsorde.

Ik ben deze
beschrijving gaan toepassen op voedsel. Als we de bevolking bevragen over hun
voedsel, dan wil iedereen lekker en gezond voedsel dat er voor kan zorgen dat
je een lang leven kan leven.  Het
landbouwsysteem moet niet alleen ons, maar ook onze kinderen en kleinkinderen kunnen
voeden.  Vermits dat precies is wat ik
wil doen kom ik plots in het centrum te staan. Heel ongepast voor een
extremist, toch? De voedingsindustrie laat massaal suikers en koolhydraten
produceren. Ze drijven dit systematisch tot in de uiterste consequenties door.
Boeren, warenhuizen, restaurants, allemaal worden zij massaal ingeschakeld om
dit systeem door te voeren. De massale hoeveelheden suikers en koolhydraten
maken mensen verzadigd, verslaafd en willoos … volgzaam. De boeren worden
uiterst slecht betaald. Om de lage prijzen voor hun producten te compenseren
moeten ze aan roofbouw doen. De grond wordt uitgeput, energieverslindend
kunstmest en bijendodende sproeistoffen worden ingezet om dit uiterst
tijdelijke systeem draaiende te houden. Met enorme reclamecampagnes wordt dit
systeem aan de maatschappij verkocht als duurzaam.

Blijft de vraag
wie zijn de extremisten?

take down
the paywall
steun ons nu!