De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Bron: Pixabay
Jan Vermeersch

Vlaanderen schuift indexatie lonen kinderopvang door naar ouders

vrijdag 1 juli 2022 05:24
Spread the love

 

Vlaanderen doet het opnieuw!

Door de geplande (meer dan noodzakelijke) indexatie van de lonen komen scholen in de problemen om de lonen van de middagopvang te betalen. Vlaanderen weigert immers de subsidies daarvoor ook te indexeren.

Toen in de scholengroep Impact in 2014 beslist werd om de middagopvang uit noodzaak deels te laten betalen door de ouders was er blijkbaar niet voorzien dat lonen zouden kunnen stijgen.

Door de toenemende druk op de scholengroep, is men nu genoodzaakt om de vergoeding die momenteel 0.5 euro per kind bedraagt op te trekken naar 1 euro per kind per dag.

Voor sommige gezinnen met drie kinderen kan dit oplopen tot een extra factuur van 60 euro per maand bovenop de nu al hoge maandelijkse factuur.

Zo zal men ervoor zorgen dat nog meer ouders in de problemen komen. Men kampt nu al met stapels onbetaalde facturen en lege boterhamdoosjes.

Als ouder van twee kinderen in deze scholengroep, en als voorzitter van de ouderraad in de school kan ik dit niet zo laten overwaaien.

Er moet dringend een verhoging komen van werkingsmiddelen voor de scholen. Vlaanderen laat hier opnieuw verstek. De zoveelste keer in een rij. Kunnen wij er alstublieft gezamelijk voor zorgen dat onze kinderen op de best mogelijke manier hun schooltijd kunnen doorlopen. En dat ouders zonder financiële kopzorgen hun kinderen kunnen laten schoollopen.

Het zijn tenslotte de kinderen van vandaag die de economie van morgen zullen draaien.

Aan het kabinet van Minister Weyts zou ik willen aandringen deze volkomen onzinnige beslissing te willen herbekijken. En de lonen van de gesubsidieerde personeelsleden die instaan voor de opvang van onze kinderen alsook te voorzien in de budgetten naar de verschillende scholen toe.

Er moet dringend een mentaliteitswijziging komen op de manier hoe wij onze scholen besturen.

Laat de kinderen niet de dupe worden van een beleid die faalt op vele gebieden.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!