De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“Vlaanderen moet 10 jaar lang jaarlijks 50.000 woningen bouwen” (Louis Tobback)

“Vlaanderen moet 10 jaar lang jaarlijks 50.000 woningen bouwen” (Louis Tobback)

zaterdag 20 januari 2024 22:19
Spread the love

Op dinsdag 5 december vorig jaar gaf Louis Tobback in Het Groot Ongelijk in Kessel-Lo een twee uren durende lezing waarin heel wat verschillende thema’s aan bod kwamen. Over het woonbeleid zei hij dat steden dit niet kunnen oplossen maar dat de Vlaamse overheid dat moet doen. Een oplossing komt er volgens hem als Vlaanderen gedurende 10 jaar jaarlijks 50.000 woningen bouwt. De volledige tekst (14 blz) van wat Tobback die avond vertelde is beschikbaar mits storting van 5 euro op rekening BE65 7855 2875 6196. Vermeldt een mailadres!

“Ik zeg al jaren dat de stad Leuven het woningprobleem niet kan oplossen. De stad Antwerpen ook niet, Gent ook niet. Leuven heeft een budget dat nu zal draaien rond de 300 miljoen per jaar. Daarvan betaalt ze politie, brandweer, milieudienst, stedebouw, bevolkingsdienst, OCMW, rustoorden… Hoeveel blijft erover voor betaalbaar wonen? Ik klaag dat al jaren aan ook in mijn eigen partij. Men blijft ook echter maar zeggen als men gemeentelijke programma’s opstelt – ook in mijn eigen partij doet – dat men gaat zorgen voor betaalbare woningen. Ik aanvaardde dat opnieuw als compromis. We kunnen dat echter niet met de middelen waarover een stad als Leuven beschikt. Als Vlaanderen het niet doet zal niemand het doen. Doordat men hier op steden en gemeenten blijft kloppen zegt Vlaanderen dank u wel en doe maar. En ondertussen voert Diependaele een politiek die sociale woningen herleidt tot getto’s voor arme mensen. Dat gebeurt zienderogen en zonder schaamte. Als ge vandaag een woning wil bouwen kost u dat 250.000 euro als ze in grote series gebouwd worden. Hoeveel zou de stad Leuven er jaarlijks kunnen bouwen? 50? En waar dan? Dit klopt niet en ook verkopen heeft geen enkele zin. Als ge er een verkoopt aan een goedkope prijs zet er dan een controleur naast want het eerste wat die mensen gaan proberen is die verkopen aan 500.000 euro en dan op de buiten gaan wonen, waar ge voor dat bedrag iets heel moois kunt kopen. Ontneem Vlaanderen dat alibi en stop met tegen gemeenten en steden te zeggen dat zij moeten zorgen voor betaalbaar wonen. Wij hebben de voorbije jaren met geld van Vlaanderen heel het sociaal patrimonium – zo’n 4000 woningen – gerenoveerd, maar dat zijn allemaal huurwoningen. Een oplossing komt er als Vlaanderen bereid zou zijn om een programma te ontwikkelen waarbij men gedurende 10 jaar jaarlijks 50.000 woningen bouwt. Als het een troost is: de Nederlanders zitten met een nog veel groter probleem. Vlaanderen geeft overigens geen subsidies voor bouw of renovatie van sociale woningen. Zij lenen alleen maar geld dat ge moet terugbetalen met de inkomsten uit de huur van uw bewoners”, aldus Louis Tobback.

steunen

Steun voor een nieuwe website

We hebben uw hulp nodig voor een essentiële opfrissing van de website. Om die interactiever, sneller en gebruiksvriendelijker te maken hebben we 30.000 euro nodig. Elke bijdrage, groot of klein, helpt. Met uw donatie ondersteunt u onafhankelijke journalistiek die de verhalen blijft brengen die er echt toe doen. Laat uw hart spreken.

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!