De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Forumvan Madrid - beeld Resumen

Verzet tegen de oprichting van een neokoloniale ‘Iberosfeer’ in Latijns Amerika

donderdag 30 maart 2023 19:35
Spread the love

 

Het kolonialisme is terug van nooit weggeweest. In Peru gaat op 29 en 30 maart 2023 de tweede bijeenkomst van het Forum van Madrid door. Het volstaat een blik te werpen op de website van dat Forum  om te ontdekken wat de ware aard van deze zelfbenoemde strijders voor vrijheid, democratie en rechtsstaat is.

Het eerste forum van Madrid ging door in 2022 in Bogota, Colombia, toen nog land van doodseskaders en Amerikaanse war on drugs. In 2023 worden ze ontvangen in Lima, waar een rechtmatig verkozen volkspresident afgezet werd door de bourgeoisie en het verzet van de bevolking daartegen al maandenlang bloedig neergeslagen wordt.

In hun  basisdocument, dat je kan onderschrijven op de site, staat onder meer : ‘Een deel van de regio (Latijns Amerika en de Caraïben n.v.d.r.) wordt gegijzeld door communistisch geïnspireerde totalitaire regimes, gesteund door de drugshandel en derde landen. Allemaal infiltreren zij, onder de paraplu van het Cubaanse regime en initiatieven als het Forum van Sao Paulo en de Groep van Puebla, in de machtscentra om hun ideologische agenda op te leggen. De dreiging beperkt zich niet alleen tot landen onder het totalitaire juk. Het ideologische en criminele project dat de vrijheden en rechten van de volkeren onderwerpt, wil andere landen en continenten binnendringen om de liberale democratieën en de rechtsstaat te destabiliseren.’

Wie ze nu precies zijn en wie hun verklaring ondertekent kan je nergens op hun site vinden. Maar de toon en de inhoud laten weinig twijfel bestaan. Dit is het zoveelste ultra-rechtse project dat met al dan niet openlijke zegen van de VS de achtertuin opnieuw wil inpalmen voor het neoliberalisme, exact 200 jaar na het afkondigen van de Monroe doctrine.

Wie ze nu precies zijn en wie hun verklaring ondertekent kan je nergens op hun site vinden. Maar de toon en de inhoud laten weinig twijfel bestaan.

De Belgische afdeling van het Netwerk van Kunstenaars en Intellectuelen ter Verdediging van de Mensheid (Bel-REDH), steunt de aanklacht van het wereldwijde Netwerk tegen deze tweede bijeenkomst van het Forum van Madrid in Lima.

 

Hieronder vind je de verklaring van het REDH

Nee aan het Forum van Madrid in Lima!

Het Netwerk van Intellectuelen, Kunstenaars en Sociale Bewegingen ter Verdediging van de Mensheid -REDH- verwerpt het opdringen van neokoloniale voorstellen die de Latijns-Amerikaanse regio willen terugvoeren naar het begrip ‘Ibero-Amerika’. Die geopolitieke uitvinding van de 16e eeuw werd twee eeuwen geleden al ongedaan gemaakt door de onafhankelijkheid van het continent. We verzetten ons samen met de sociale, politieke en culturele initiatieven die pleiten voor een soeverein Latijns-Amerika en Caraïben.

De volkeren van Latijns-Amerika en de Caraïben geven blijk van hun vastberadenheid om zelf hun eigen inzichten te ontwikkelen voor de toekomst. Daartegenover trachten politieke actoren zoals het ‘Forum van Madrid’ een kluwen van negentiende-eeuwse argumenten te doen herleven, om een historisch anachronisme te creëren met de naam ‘Iberosfeer’.  Dat actualiseert niet alleen de kolonialistische aspiraties die het Spaanse koninkrijk sinds de 16e eeuw koestert, maar schept zo ook ruimte voor de racistische, klassistische, seksistische en homofobe trekken die ze kenmerkt.

De REDH waarschuwt voor de terugkerende aanwezigheid van dit soort extreem-rechtse politieke actoren in de regio (zoals ook Latijns-Amerikaans Forum voor Vrijheid, Uruguay 2023/03; Conferentie van Conservatieve Politieke Actie, Mexico 2022/11 en andere). We vestigen de aandacht op het historisch traject van genocides, verdwijningen, moordpartijen, dictaturen en voogdij-regeringen die de erfenis zijn van deze groeperingen en roepen onze volkeren daarom op actief waakzaam te blijven voor de vele acties van inmenging die ze bevorderen.

Wij betuigen onze solidariteit met het Peruaanse volk, dat onder een de facto regime leeft. Het is dat regime dat het ‘Forum van Madrid’ in Lima zal ontvangen. Het forum is bijeengeroepen door een groep aspirant-dictators, neofascisten en ultrarechtsen, die de begrippen vrijheid, democratie en rechtsstaat manipulatief gebruiken. Ondertussen komen ze uit voor hun ware aspiraties: soevereine regionale integratieprojecten verstikken, het progressivisme afbreken en democratische politieke organen zoals het Forum van Sao Paulo of de Groep van Puebla vernietigen.

Wij herhalen onze oproep om een wereld van vrede op te bouwen, gebaseerd op soevereiniteit en als alternatief voor het kapitalisme dat de natuur plundert, mensen uitbuit, inheemse volkeren minacht en diverse culturen ontkent. Dit is het model van een nieuw kolonialisme dat het Forum van Madrid in Lima wil bekrachtigen.

Voor een wereld van solidariteit en een alternatief voor het kapitalisme: Nee tegen het neofascisme! Nee tegen het Forum van Madrid in Lima!

Netwerk ter Verdediging van de Mensheid

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!