De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

VERTROUWEN IN BERICHTGEVING GESCHREVEN PERS EN RADIO GROEIT

VERTROUWEN IN BERICHTGEVING GESCHREVEN PERS EN RADIO GROEIT

woensdag 12 mei 2021 14:42
Spread the love

VERTROUWEN IN BERICHTGEVING GESCHREVEN PERS EN RADIO GROEIT

(Dit stuk verscheen eerder ook op de website www.journalist.be van de Vlaamse Vereniging van Journalisten)

De meerderheid der Belgen heeft vertrouwen in de berichtgeving via radio (76%), geschreven pers (70%) en televisie (65%). Dat blijkt uit de Eurobarometer van de Europese Commissie waarbij van 17 februari tot 5 maart 2021 1.060 personen bevraagd werden. In vergelijking met november 2019 is het vertrouwen in de geschreven pers (+7%) en radio (+3%) toegenomen, terwijl televisie (-2 procent) licht inboet. Het al lage vertrouwen in het internet (-9 tot 31%) en online sociale netwerken (-14 tot 10%) kreeg rake klappen.

73% van de ondervraagde Belgen vindt dat de professionele media alhier betrouwbare info aanleveren, wat beter is dan in de EU (62%). In de EU is het vertrouwen in de radio (58%), geschreven pers (51%) en televisie (51%) gemiddeld heel wat lager dan in ons land. 65% der Belgen is tevreden met de verscheidenheid en opinies in de berichtgeving. Een aandachtspunt is dat slechts 47% vindt dat de Belgische media informatie bieden die niet politiek of commercieel gekleurd is.

Televisie wordt in ons land het meest gebruikt als nieuwsbron. Minstens één keer per week kijkt 86% televisie. Voor radio en geschreven pers is dat respectievelijk 82% en 69%. Ondanks het feit dat de Belgen er weinig vertrouwen in hebben consulteert 94% elke dag of bijna elke dag internet. Voor sociale netwerken is dat 59%. De grote meerderheid van de Belgen (69%) zegt vaak in contact te komen met informatie die de werkelijkheid verkeerd voorstelt of zelfs fout is. 71% herkent dergelijke desinformatie.
LUC VANHEERENTALS

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!