De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

De Samenlevingsdienst

Verslag van een dag in het hart van de politiek

Brussel, 20 oktober: een druilerige dag met een positieve insteek. Want heel wat jongeren die hun Samenlevingsdienst in september startten, krijgen vandaag een vorming over democratie. Een thema dat belangrijker is dan ooit te voren in een wereld vol polarisatie. Via ‘Democratie en ik’ leren ze die dag discussiëren, samenwerken en op een respectvolle manier compromissen sluiten. Maar vooraleer dat gebeurt, krijgen ze eerst een spoedcursus over de wondere wereld van politiek en democratie in het BELvue museum.

dinsdag 24 oktober 2023 16:01
Spread the love

Brussel, 20 oktober: een druilerige dag met een positieve insteek. Want heel wat jongeren die hun Samenlevingsdienst in september startten, krijgen vandaageen vorming over democratie. Een thema dat belangrijker is dan ooit te voren in een wereld vol polarisatie. Via ‘Democratie en ik’ leren ze die dag discussiëren, samenwerken en op een respectvolle manier compromissen sluiten. Maar vooraleer dat gebeurt, krijgen ze eerst een spoedcursus over de wondere wereld van politiek en democratie in het BELvue museum.

De jongeren worden er opgewacht door enkele enthousiaste animatoren die de workshop zullen begeleiden. Aan de hand van kernwoorden op een bord worden ze aangemoedigd om in groep te reflecteren over wat ze al weten over de thema’s. Daarna krijgen ze ook een blad waarop ze enkele prioriteiten moeten aanduiden waar de politieke wereld zich volgens hen mee moet bezighouden. Opvallend: zowat iedereen is het ermee eens dat goed onderwijs, welzijn en gelijke kansen van cruciaal belang zijn. En wanneer ook iemand opmerkt dat klimaat ontbreekt op het lijstje, wordt duidelijk dat de jongeren echt begaan zijn met deze thema’s.

Een eigen politieke partij

Daarna wordt het iets uitdagender, want nu dient elke groep een politieke partij op te richten. Niet enkel een naam en een logo zijn daarbij van belang. Er moet ook aan een eigen partijprogramma gewerkt worden. De groepen beginnen met overleggen en al het geroezemoes die daaruit voortkomt maakt één iets duidelijk: dit is het geluid van democratie. Hier zijn begeesterde jongeren aan het woord die elkaar trachten te overtuigen met standpunten en feiten, maar die bovenal functioneren als één team.

Eenmaal iedere groep haar standpunten en partijprogramma heeft bepaald, mogen ze deze ook voorstellen aan elkaar. Met veel respect en bewondering worden de programma’s uit de doeken gedaan. Ook hier komen vaak dezelfde thema’s terug: onderlinge verbondenheid, zorgen voor elkaar, het belang van een gemeenschap, gelijke kansen,… Thema’s bovendien die vandaag erg relevant zijn. Er is zelfs een groep die een giraf in haar logo gebruikt: het dier met het grootste hart. Het zegt veel over de ingesteldheid van de jongeren en toont bovendien aan dat de kloof tussen hen en de politiek heus niet zo groot hoeft te zijn als gedacht.

Maar wat is een politieke partij zonder eigen stad? Juist ja, dus mogen de jongeren daarna ook hun eigen “democracity” inrichten. Uiteraard op een democratische manier en met het nodige overleg. Want er moeten compromissen gesloten worden over welke gebouwen al dan niet en waar precies een plaats krijgen. Door middel van een stemming wordt hun ideale stad uiteindelijk afgeklopt. Met een kerk die ingericht kan worden als concerttempel en de nodige aandacht voor onderwijs en gemeenschap is het resultaat een diverse mix.

In het hart van de democratie

In de namiddag maakt iedereen kennis met de praktijk: een bezoek aan het federaal parlement. In het hart van de Belgischedemocratie gaan ze in gesprek met Walter Vansteenkiste, de burgemeester van Wemmel en Peter Van Rompuy, fractieleider endeelstaatsenator. Het wordt een boeiend gesprek waarbij er veel interesse is in het leven van een politicus an sich. Hoe kiest eengemeente haar prioriteiten, wat houdt de job van een fractieleider in, wat zijn de voor- ennadelen van een leven in de politiek: het komt allemaal aan bod. Op die manier ontspint zich een dialoog tussen de politici en jongeren waarbij beide partijen veel interesse tonen in elkaar.

Om de dag af te sluiten, krijgt iedereen nog een rondleiding in het parlement. Een gids maakt de jongeren wegwijs doorheen de vele kamers en hun geschiedenis. Van het door met goud bedekte plafond van de Senaat totde borstbeelden van voormalige premiers: alles komt aan bod.

 

Aan het einde van de dag is één iets duidelijk geworden: ook jongeren zijn begaan met heel wat politieke thema’s en democratie. En ook al klinkt het woord ‘politiek’ misschien wat stoffig: de raakvlakken tussen hun wereld en die van politici zijn groter dan gedacht.

 

 

Het Platform voor de Samenlevingsdienst organiseert projecten van 6 maanden voor jongeren in België tussen de 18 en 25 jaar. Daarbij zetten ze zich vrijwillig in voor de maatschappij en nemen ze ook deel aan heel wat vormingen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!