De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Vergeet je angst om vijanden te maken. Speak up! (267 woorden)

Vergeet je angst om vijanden te maken. Speak up! (267 woorden)

zaterdag 11 juni 2016 21:33
Spread the love

Personen die verbaasd reageren als ik uit mijn krammen schiet, citeer ik graag volgende visie van Rik Torfs. Ze komt uit “Wie gaat er dan de wereld redden?”, geschreven in 2009, en bekroond met de Prijs Boek van het Jaar door de Denktank Liberales. 

 

Het is een spits en modern doordenken van een groots advies van de Zoon van God, Jezus van Nazareth. Het is een oproep uit onze schelp te komen, op moedige maar ook verstandige manier.

“Bemin uw vijanden.

Jezus Christus zegde niet:
‘Heb geen vijanden’. Laffe harmonie was hem vreemd.
Nooit zei hij: laten we de rangen sluiten [Zoals de taal van Ward de Bever al te vaak klinkt!]. Of: laten we allemaal aan één zeel trekken.
Integendeel. Hij erkende de mogelijkheid tot vijandschap,
die immers voortvloeit uit het bestaan van een echt standpunt.

Alleen wie karakterloos en oppervlakkig leeft,
wiens bestaan niemand raakt en niemand stoort,
maakt een kans om zonder vijandschap door het leven te gaan.

Wie goed leest, merkt dat Jezus  niet alleen de mogelijkheid van vijandschap erkent, maar ook haar noodzaak. Want wat hij vraagt om voor vijanden te doen is iets prachtigs: ze dienen te worden bemind.

Zo is Jezus nu eenmaal. als hij tot liefde kan aansporen, zal hij het zeker niet laten. de mens heeft een plicht tot beminnen. (…)

Welnu, wie zich van de christelijke taak wil kwijten zijn vijanden te beminnen, moet die eerst hebben. Wie geen vijanden heeft kan ze ook niet beminnen, en is dus niet in staat om christelijk te leven.”

 

+ + + + +       Amen to that!

(Rik Torfs, “Wie gaat er dan de wereld redden?” p. 143).

take down
the paywall
steun ons nu!