De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verenigde Staten van Amerika terroriseren de rest van de wereld sinds eeuwen

vrijdag 15 maart 2019 11:16
Spread the love

 

 

Europese kolonialisten en hun erfgenamen (V.S.) beschouwen de rest van de wereld als hun eigendom en de daar levende bevolking als de echte Untermenschen. Als grote Nazi’s zijn ze begonnen met de verwerpelijke misdadige praktijken van Lebensraum, Blitskrieg, Anschluss toe te passen. Sinds eeuwen zijn ze de grote wrede en genadeloze agressors van de rest van de wereld, schenders van de nationale veiligheid, van de territoriale soevereiniteit van de anderen landen. Ondanks de holocaust van 100 miljoen mensen blijven ze nog steeds ongestraft hoewel oorlogsmisdaden en genocides niet verjaren. Waar wacht de internationale gemeenschap nog op?

De slachtoffers van kolonialisme en imperialisme worden niet geteld omdat ze van geen tel zijn. Dit bewijst dat meesters van slaven de mensen van de rest van de wereld als onmensen, als echte Untermenschen beschouwen.

De V.S. en Europa voeren nog steeds terreurbombardementen uit tegenover andere landen. Europa heeft sinds het einde van de tweede wereldoorlog tientallen miljoenen mensen afgeslacht door de tientallen agressieoorlogen die ze gevoerd hebben om aan de bevolking van de gekoloniseerde landen het recht op onafhankelijkheid en vrijheid te ontzeggen.

De kolonies/Anschluss/annexaties hebben  pas vanaf  1970 de onafhankelijkheid bekomen. Nog steeds houden Frankrijk, de V.S., Groot-Brittannië tientallen Anschluss/annexaties die door de partijdige media van de meesters van de slaven hardnekkig worden verzwegen ondanks hun veelvuldige vermeldingen en beschuldigingen  over de annexatie van de Krim door het ‘minderwaardige’ Rusland. Daarbij was Oekraïne tot 1954 een deel van de Sovjet Unie.

De V.S. hebben ook tientallen terreurbombardementen gevoerd tegen landen die een menswaardig leven aan de arbeiders en armen wilden geven door landhervorming en door de nationalisering van de multimiljonaire transnationale bedrijven van de wrede , ziekelijk hebzuchtige westerse wereldoverheersers. Sinds 1991 voeren de V.S. & bondgenoten onwettelijke, laffe, wrede en genadeloze agressieoorlogen tegen moslim landen, Irak, Somalië, Afghanistan, Pakistan, Jemen, Soedan, Libië, Syrië, Mali, Ivoorkust… Intussen hebben ze al een genocide van ongeveer 4 miljoen moslims gepleegd.

Sinds eeuwen vonden ze het normaal om andere landen in andere continenten aan te vallen, te bezetten, de bewoners te onderdrukken, als slaven te misbruiken, straffeloos te vermoorden, om zich de rijkdom van die landen toe te eigenen.

Daarna vinden ze dat ze een ‘goede’ reden moesten hebben om dezelfde laffe, wrede en genadeloze terreuroorlogen te voeren om de gehersenspoelde eigen bevolking een rad voor de ogen te draaien. Ze zijn begonnen met een “vijand” aan te duiden, te demoniseren en vals te beschuldigen van alle zonden van de wereld.

De grootste wrede en genadeloze, Nazi agressors sinds eeuwen verklaren dat ze “bedreigd” worden. Daarom moeten deze wereldoverheersers Europa en de V.S. (NAVO) met al hun duivelse machtige legers, met een overvloed aan massavernietigingswapens zich nog meer bewapenen om zich te “verdedigen”. Om zich te “verdedigen” voeren ze onwettelijke, laffe, wrede en genadeloze terreuroorlogen tegen militair zwakkere landen zelfs zonder luchtmacht of luchtafweer. Dit is de psychopathie waarin de regeringen van Europa en de V.S. leven, met de steun van hun gehersenspoelde bevolking.

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/07/09/de-racistische-onderbouw-van-de-amerikaanse-oorlogvoering/

Daarbij hebben V.S. en Frankrijk nog steeds ieder 10 annexaties/Anschluss.
Frankrijk bezet nog steeds Nieuw-Caledonië, Réunion, Mayotte, Tahiti, Marquesas eilanden, Guadeloupe, Guyana, Martinique, Marie-Galante, Guyana, Saint-Pierre-et-Miquelon, Archipel des Kergueles, La terre -Adélie, Wallis et Futuna…

Frankrijk heeft ongeveer 20.000 militairen buiten Frankrijk, in ongeveer 10 landen en ook op de verschillende kolonies/Anschluss.

De V.S. bezetten nog steeds  Bahia de Guantanamo, Hawaï, Alaska,Diego Garcia, Guam, Puerto Rico, Marshall Islands, Mariana Islands, Maagdeneilanden en een deel van Samoa eilanden…en hebben ongeveer 1000 militaire basis in ongeveer 150 landen..

https://www.dewereldmorgen.be/artikel/2020/07/09/de-racistische-onderbouw-van-de-amerikaanse-oorlogvoering/

‘Understandig the War Industry’ toont reële dimensies oorlogsmachine VS

https://en.wikipedia.org/wiki/Aafia_Siddiqui?fbclid=IwAR3DSQG206_lgTmY3JKZEp0VP0dyhbOfk-_Dh-cndzWcOrdLsA9ST-9lqAs

Man Is a Cruel Animal

Raoul Hedebouw (PVDA): “Het VS-imperialisme is het grootste gevaar voor de wereldvrede” – YouTube

Neil Doyle “De terrorist.Onthutsende feiten over 9/11 en de aanslagen in London”

http://community.dewereldmorgen.be/blog/janu/2014/07/02/vs-gebruiken-al-qaeda-voor-wereldoverheersing

Luc Vankrunkelsven”En toch…en andere wereld is mogelijk”

Daniel Hopsicker “Welcome to terrorland”

Paul Zarembka “The hidden story of 9/11″

Jim Mars”Inside job:Unmasking the 9/11 conspiracy”

Webster tarpley “Syntetic terror”

Mark Gaffney “Black 9/11:Money,motive ant technology”

Eric Hufschmid “Painful questions:An analysis of the september 11th attack”

David Ray Grifffin “The new Pearl harbor revisited: 9/11 the cover up,and the exposé”

Kevin Robert Ryan “Another nineteen .Investigating legitimate 9/11 suspects

Kevin Fenton “Disconnecting the dots:How 9/11 was allowed to happen”

 

Ganser Daniele “NATO’s secret armies:Operation GLADIO and terrorisme in western Europe”

-Les Guerres Illégales de l’Otan.Une chronique de Cuba a la Syrie. (2016)

Paul Williams “Operation Gladio: The unholy alliance between the Vatican,the C.I.A. and the Mafia”

Richard Cottrell “Gladio,Nato’s dagger and the heart of Europe:The Pentagon-Nazi-Mafia terror Axis”

DVD Michael Moore “Capitalisme: a love story”

 

Ewald Vanvugt “Roofstaat:wat iedere Nederlander moet weten”

Adam Hochschild “De geest van koning Leopold II en de plundering van Congo”

Ramsey Clark “The fire this time.U.S. war crimes in the gulf”

Paul Craig Roberts “How America was lost.From 9/11 to the police/warfare state”

Michael Haas”George W Bush,war criminal?Liability for 269 war crimes”

Mark Curtis “Web of Deceit.Britain’s real role in the world”

Eric Zuesse “Iraq war:the truth ”

Andrew Cockburn “Kill chain:The rise of the high-tech assassins”

William Engdahl”Full spectrum dominance”

Amy Goodman “The exception to the rulers. Exposing oily politicians,war profiteers and the media that love them.”

Michael Chossudvsky”Globalization of war.America’s long war against humanity”

FROM WOUNDED KNEE TO SYRIA

fighting kolonial terrorisme

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!