De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Verdeel en heers in de kolonie Griekenland

vrijdag 24 juni 2016 15:15
Spread the love

Nee, ik ga het niet hebben over de immigranten, ook geen cijfers van de werkloosheid, de staatsschuld, de leningen ed., die 2 zaken worden voldoende belicht in de media en Bruno Tersago, wiens artikelen ik met veel interesse lees, schrijft daar veel beter over. ik wil het hebben over de dagelijkse werkelijkheid van leven in Griekenland.

Ik ben een bouwkundig ingenieur, sinds 2006 woonachtig in een klein bergdorp in Griekenland, samen met mijn Griekse partner. Ik wil een aantal van mijn ervaringen delen met jullie, de lezers en ik wil proberen een aantal zaken te verduidelijken die in de reguliere media worden verzwegen.

Ja, Griekenland, een kolonie, van eeuwen terug tot onze moderne tijd.

Laat ik niet verder teruggaan dan de Turkse overheersing, van 1450 tot 1821, toen Griekenland dankzij de vereende krachten van de V.S., de U.K. en Rusland werd ‘bevrijd’ van de Turken. Daarna werd de griekse nationale bank opgericht, in de U.K. en er werd een 17 jarige koning geinstalleerd, afkomstig uit Bavaria.

Officieel nu een onafhankelijke staat, in werkelijkheid een kolonie van deze grote mogendheden met een regering bestaande uit een paar families die de vazallen zijn van het buitenland en zorg dragen voor hun belangen boven die van Griekenland.

Na de WOII een burgeroorlog die het land opdeelde, tot het niveau van families, broers tov. broers, vaders tov. zonen.

Daarna een korte periode van het kolonels regime, gedurende deze 7 jaar werd de weg aangelegd die ons dorp en achterliggende bergdorpen verbindt met de stad, 650 m en 25 km verder gelegen en tot dan alleen bereikbaar met ezels als dagtocht. Er wordt electriciteit aangelegd, er komt een soort van kinderbijslag en de staatsschuld, die toen ook hoog was, wordt gereduceerd tot minimaal. De kolonel wordt als een misdadiger beschouwd en in de gevangenis gezet.

Dan volgen de socialisten en een ander leger wordt geinstalleerd, de ambtenaren.

Een nieuwe tweedeling volgt, de ambtenaren en de rest.

De ambtenaren met hun eigen pensioen, hun eigen ziekteverzekering en ziekenhuizen, hun eigen pensioenleeftijd (soms nog eerder dan 50 jaar), hun eigen beschermde banen verkregen via connecties en niet door capaciteiten met alle rampzalige gevolgen vandien vanwege onbekwaamheid, hun eigen riante salarissen, kortom, een goed werkend leger.

Daarnaast de rest, werkzaam in de privee sector, tot op de dag van vandaag is het die groep die de gevolgen draagt van alle bezuinigingen.

Van de ambtenaren is nog steeds niemand ontslagen, er is een kleine groep op wachtgeld gezet en de verlagingen van hun salaris is minimaal tov. die in de privésector.

Nu, op de dag van de Brexit, wil ik deze blog plaatsen, een uitslag van een referendum die niet genegeerd kan worden, zoals een jaar geleden gebeurde met de uitslag van ons referendum, met 62 % , niet 52, werd er toen gestemd voor een Grexit.

Gaat Griekenland dan nu eindelijk volgen, kapitaalrestricties die nog steeds gelden, werden toen opgelegd, was dat een voorbereiding?

De enige maatregelen die Griekenland uitvoert sinds de aanvang van deze kunstmatig gecreëerde en in stand gehouden crisis zijn belastingheffingen. Tot in het absurde worden er wekelijks nieuwe wetten aangenomen die meer belasting mogelijk maken.

Nieuwe, hogere belastingen, meer belasting, iedereen moet betalen, er wordt een objectief inkomen verzonnen waarmee de te betalen belasting berekend wordt. Een objectief inkomen, niet het werkelijke inkomen, waardoor zelfs een dakloze een belastingschuld opbouwt.

Veel Grieken hebben een eigen woning, zonder werk, zonder inkomen, zonder ziekteverzekering, de werkloosheidsuitkering is ong. €300 /mnd voor 1 jaar, daarna niets.1 op de 3 grieken leeft onder de armoedegrens.

Er moet echter wel belasting worden betaald op het huis basis van een een objectief inkomen ( auto en huis zijn bijv. inkomen), op land en 24% op alle goederen en diensten. Wat zal er volgen? Wil men beslag leggen op alle woningen. Er is een wet aangenomen die dit mogelijk maakt bij €300 schuld.

Wel, niemand betaalt nog belasting, waar moet men dat van betalen, protesteren doet men ook niet meer, dat levert niets op.. 

Verder plegen er veel mensen zelfmoord. Een paar weken geleden nog schoot een oude man in het bejaardetehuis waar mijn schoomoeder verblijft zichzelf dood.. Een paar dagen geleden schoot een man van 85 jaar eerst zijn 49 jarige mentaal gehandicapte zoon dood en dan zichzelf. Vorig jaar sprong een vrouw  samen met haar gehandicapte zoon van het balkon. Een paar jaar geleden hing een vrouw zich op in ons dorp. Dit zijn maar een paar gevallen die me te binnen schieten…

We leven hier met een vijandige en stelende staat, die niet zorgt voor zijn burgers. Een staat die iedereen, vooral de meest kwetsbaren aan hun lot overlaat. Als je geen belasting kan betalen ben je toch waardeloos.

We leven met een staat die het belangrijker vindt zijn aflossing aan het IMF te voldoen. Een regering die leugens vertelt, die corrupt is, die zelf rekeningen heeft in Zwitserland en offshore bedrijven en die ondersteunt wordt door Europa. En dit kan allemaal binnen Europa, sterker, dit wil Europa.

Waar gaan we heen met Europa? Waar gaan we heen met z’n allen (behalve China), Hoe geciviliseerd kunnen we onszelf nog beschouwen als dit mogelijk is in een periode van zo’n grote rijkdom.Deze planeet zou een paradijs kunnen zijn, als we minder hebberig en minder egoistisch zouden zijn.

Uiteindelijk zullen we onszelf ter gronde richten met dit gedrag, de natuur zal zichzelf beschermen. Zal Frank Fenner dan toch gelijk krijgen? Interressante man, Frank Fenner, groot wetenschapper, de moeite waard om te onderzoeken.

Wij zijn samen, allen, iedereen, verantwoordelijk. Ik weet, zolang het niet jezelf treft is het niet je zorg. Daarom staken de specialisten in de ziekenhuizen, nu hun pensioen wordt aangetast. Daarom is men nooit verenigd.

Daarom is de wereld wat het is.

take down
the paywall
steun ons nu!