De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van Plan B naar Plan A?

Van Plan B naar Plan A?

maandag 25 juli 2016 12:07
Spread the love

Blij verrast: zo omschrijf ik mijn gevoel toen ik op donderdag 14 juli 2016 het dagelijks persoverzicht hoorde op Radio 1 met daarin aandacht voor het initiatief van MR en Open Vld.
Voorwaar een PLAN BE voor meer België.
Als voorzitter van B Plus, maar ook als Socialist (sp.a‘er) kunnen de initiatiefnemers op mijn steun rekenen.

Met mijn jaren politieke ervaring in diverse functies merk ik al lang hoe ingewikkeld dit land geworden is.
Ik erger er mij elke dag meer aan.
Ik heb die evolutie zelf zien gebeuren als bevoorrechte toeschouwer van het hele politieke gebeuren en als burgemeester en als federaal parlementslid. Het is voor mij ook één van de factoren waarom de burger steeds meer afstand neemt van de politiek.

Zelfs nu als gedeputeerde bevoegd voor Milieu en Natuur in Limburg zie ik heel wat concrete dossiers , die mij eerder aan bepaalde surrealistische situaties doen denken.
Stopt de klimaatproblematiek aan de grens met Brussel en Wallonië?
Hoe wil België een CO2-reductie van 35% realiseren tegen 2030 als dit niet gecoördineerd en samen met alle gemeenschappen en gewesten gaat gebeuren?
Zijn beschermde dieren- en plantensoorten op zich niet belangrijk, niet of ze zich bevinden om enkele honderden meter van elkaar al dan niet over een grens, die  wij in België getrokken hebben?
Waarom zijn er zoveel aanvragen voor windmolens vlakbij de beide kanten van de taalgrens? De lusten voor ons, de lasten voor de anderen.  Zo is het natuurlijk moeilijk om een ernstig energiebeleid te voeren als we langs beide kanten van de taalgrens het slechte voorbeeld geven. 

Vice-premier Alexander De Croo noemt vier beleidsdomeinen (mobiliteit, veiligheid, energie en klimaat en buitenlandse handel). Maar iemand die dagelijks met de diverse overheden in België te maken heeft, kan ongetwijfeld zelf heel veel concrete voorbeelden geven uit nog vele andere bevoegdheden.
Opmerkelijke vaststelling: het gaat vooral over grondgebonden aangelegenheden, die per definitie en in theorie in elke (interne) staatshervorming juist de basis vormen voor regionalisering.
Als er echt een efficiëntieoefening zou gebeuren over welk overheidsniveau het best en het goedkoopst een bepaalde (deel)bevoegdheid zou uitoefenen, komen we automatisch uit bij zo een PLAN BE. En het zou heel wat minder geld kosten.
Het zou heel wat duidelijker worden voor de burger, die een betere dienstverlening zou krijgen in ruil voor minder belastingen.

Na de aanslagen van dinsdag 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem waren er heel wat commentaarstukken en opiniemakers, die eveneens een dergelijke analyse maakten. Maar dat debat is relatief snel stilgevallen. Daarom dient er diepgaander en meer structureel werk van gemaakt worden.
We moeten over de partijgrenzen heen kijken wie dezelfde ideeën heeft en een coherent plan uitwerken.
Het gegeven dat dit initiatief onmiddellijk ‘afgeschoten wordt’ door sommigen, bevestigt dat er zelfs over zo een fundamenteel gegeven dat onze samenleving  nochtans efficiënter en meer transparant en dus meer democratisch zou kunnen maken niet meer echt kan gediscussieerd worden.
Ik hoop dat de initiatiefnemers doorzetten, zodat dit niet het zoveelste ballonnetje wordt dat wordt opgelaten om te kijken hoe er op gereageerd wordt. Zo zijn er wekelijks of zelfs dagelijks wel  enkele voorstellen,  maar veel geraken we er niet mee vooruit.
Laten we in de politiek eens opnieuw grondige discussies voeren. En niet met overhaaste reacties omdat deze of gene dat bekijkt van uit haar/zijn eigen functie of mandaat, die minder belangrijk dreigt te worden.

Als B Plus pleiten wij al jaren voor een globale discussie: verder federaliseren op zich geen probleem als het efficiënter kan werken, maar ook bekijken welke bevoegdheden we opnieuw  op het niveau van België kunnen brengen.  Wij hopen dan ook dat de twee liberale partijen hun oefening in alle openheid zullen maken en dat iedereen kan meedenken over en meeschrijven aan een alternatief.
Op B Plus kunnen ze rekenen.

Ik begrijp waarom een partij als de N-VA  en zelfs de CD&V zo kritisch reageren op dit voorstel.
Als je beweert dat alles beter en anders wordt met een confederale staat, zoals de N-VA,  halen zulke ideeën natuurlijk de fundamenten van uw partij weg. En zijn we het kartel van CD&V en N-VA al vergeten?

Neen, laat maar meer voorstellen in die richting komen. Zo kan Plan B Plan A worden.

Ludwig Vandenhove
voorzitter B Plus
gedeputeerde provincie Limburg

take down
the paywall
steun ons nu!