Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Gemeentelijke verkozenen haken steeds sneller en meer af in Vlaanderen. Een rare vaststelling: eerst alles doen, soms veel geld uitgeven, om verkozen te worden en dan stoppen binnen diezelfde legislatuur van zes jaar. Viceminister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Binnenlan...

Strijd tegen synthetische drugs: meer aandacht en middelen nodig

Enkele weken geleden hebben de gerechtelijke en politionele instanties een zware klap toegebracht aan de drugsmaffia met de grootste politieoperatie in ons land ooit. (1) Knap werk van het (federaal) parket en de politiediensten. Dat mag ook eens gezegd worden van instellingen, die vaak -ter...

In het federaal regeerakkoord staat veel, een aantal zaken niet. Ook hier geldt keuzes maken. Neem de bescherming van dieren als wezens met gevoel opnemen in de grondwet: Open Vld, Ecolo, Groen, PS en sp.a hebben zich pro uitgesproken, CD&V en MR hebben in 2018 een wetsvoorstel neergelegd in...

CONTEXT

  Context: ja, die mis ik tegenwoordig heel dikwijls in de beleidsmatige aanpak en de verslaggeving van heel wat maatschappelijke gebeurtenissen. Het moet allemaal (te?) snel gaan Neem nu heel het gebeuren rond het minder of niet meer toelaten van gasten op het strand in de kuststeden...

Zelfs in deze Coronatijden gaat het aanduiden van een zondebok door. Neen, ik heb het niet over China, vleermuizen of schubdieren, maar over de Walen. Op woensdag 22 april 2020 was het zelfs een paar keer prijs tijdens de plenaire vergadering in het Vlaams parlement. Van een partij als het Vlaa...

Het afgelopen weekend waren we vijf weken na de afkondiging van de lockdown als gevolg van Covid-19. Ik begrijp dat het teveel wordt voor de bevolking en zeker voor bepaalde specifieke bevolkingsgroepen. Niet in het minst voor hen, die het op het ene of het andere vlak moeilijk hebben. Laten w...

Hervorming van de kinderbijslag: meer van hetzelfde

Sedert de 6de staatshervorming is de organisatie van de kinderbijslag gesplitst.De Vlaamse en de Duitstalige gemeenschap, het Waalse gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie in Brussel kunnen nu een aparte regeling uitwerken.Verandert er veel? Ideologisch niet.Blijkbaar spelen eerder...

Het toenemend armoedeprobleem: ook bij huisdieren

Elke dag horen of lezen we via de media dat de armoedekloof toeneemt. Natuurlijk moeten we eerst voor de mensen zorgen, maar de (huis)dieren dragen daar ook de gevolgen van. En dat komt weinig of niet in het nieuws. De uitspraak van Mohandas K. Mahatma Ghandi blijft nog altijd geldig: “Het nivea...

Van Plan B naar Plan A?

Blij verrast: zo omschrijf ik mijn gevoel toen ik op donderdag 14 juli 2016 het dagelijks persoverzicht hoorde op Radio 1 met daarin aandacht voor het initiatief van MR en Open Vld.Voorwaar een PLAN BE voor meer België.Als voorzitter van B Plus, maar ook als Socialist (sp.a‘er) kunnen de initiati...

Goed nieuws?

Wat wel goed nieuws is, is dat daardoor blijkbaar het maatschappelijk en politiek debat opnieuw aangewakkerd is waar het met ons toekomstig energiebeleid naartoe moet. Maar debatteren volstaat niet, er moeten vooral beslissingen genomen worden. Voor mij zijn er een aantal krijtlijnen waarbinnen d...

Load More