De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Dieren in de grondwet

zaterdag 10 oktober 2020 12:29
Spread the love

In het federaal regeerakkoord staat veel, een aantal zaken niet. Ook hier geldt keuzes maken.
Neem de bescherming van dieren als wezens met gevoel opnemen in de grondwet: Open Vld, Ecolo, Groen, PS en sp.a hebben zich pro uitgesproken, CD&V en MR hebben in 2018 een wetsvoorstel neergelegd in de Senaat dat goedgekeurd is in de bevoegde commissie.
Het maatschappelijk draagvlak pro dierenwelzijn groeit, in Vlaanderen hebben 81% van de gemeenten een schepen voor Dierenwelzijn. Toen ik in 2002 de eerste dierenpolitie oprichtte in de politiezone Sint-Truiden-Gingelom-Nieuwerkerken werd ik nog bijna weggelachen, nu zijn ‘dierenflikken’ aanwezig in heel wat gemeenten of politiezones.

België  heeft zich inmiddels mee aan de Europese top gehesen qua dierenwelzijn. Maar het kan nog altijd beter, dierenwelzijn blijft een werkwoord. Zo is de tijd rijp om dieren niet enkel wettelijk, maar grondwettelijk te beschermen. Als beschermwaardige, levende wezens met gevoelsvermogen, eigen belangen, noden en behoeften en een eigen waardigheid. 83% van de Belgen, zelfs 88% van de Limburgers zijn daarvoor. De overgrote meerderheid erkent dat dieren wezens met gevoelens zijn, die gerespecteerd moeten worden, dat het welzijn van dieren verzekeren van groot belang is, dat dierenwelzijn een belangrijk aspect van maatschappelijke beschaving is, dat dieren een positieve invloed hebben voor eenzamen, zieken, ouderen of personen met een handicap en dat dieren beschermd moeten worden omwille van hun eigen belangen.

Het hoger aangehaalde wetsvoorstel voorziet een uitbreiding van artikel 7bis van de Grondwet. Het beoogt de grondwettelijke erkenning van de zorg voor dieren als wezens met gevoel, eigen belangen en een eigen waardigheid, dat de diverse overheden bij de uitoefening van hun respectievelijke bevoegdheden daar ten volle rekening moeten mee houden en erop moeten toezien dat doeltreffende beschermingsmaatregelen worden ingebouwd. Het gaat over hetzelfde artikel dat een klimaatwet zou moeten mogelijk maken.

Dit betekent niet meteen ‘een dierenrevolutie’, België zal dan zelfs niet ineens het dierenparadijs op aarde zijn, dierenorganisaties zullen nog steeds maatschappelijke strijd moeten voeren, slachthuizen zullen niet ineens dichtgaan. Wel zal de grondwettelijke erkenning van de zorg om dieren een betere samenleving in maatschappelijk, ethisch en juridisch opzicht opleveren, conform de evoluerende normen en waarden ten aanzien van dieren. Onder andere  Duitsland, Luxemburg en Zwitserland, zijn ons voorgegaan.
Het nut van dit voorstel? Rechtbanken zullen dan twee keer nadenken vooraleer ze manifeste dierenmishandelingen en wreedheden jegens dieren ongestraft laten voorbijgaan, hetzelfde voor potentiële daders.
Werk voor de nieuwe regering en het voordeel van deze maatregel is dat het niets kost, enkel politieke moed.

Ludwig Vandenhove
Vlaams parlementslid sp.a

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!