De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van Gogh, God, Christus en de Vrouwelijke mens

zondag 7 maart 2021 19:29
Spread the love

Het is mij ook opgevallen, zoals aan de studiedienst van het betreffende museum. Vincent Van Gogh, nu vooral wereldberoemd als schilder, briefschrijver en tekenaar, lijkt mij een even authentieke Christus te zijn geweest in zijn nabijheid bieden aan de gebroken, overbelaste mensen in de mijnstreek Borinage bij Charlerloi, als Christus in zijn tijd. Er zijn authentieke anekdotes van de jonge Vincent die dermate bewogen wordt door de pijn van arme menselijke wezens in zijn directe omgeving, zoals moeders zonder man, dat hij als kandidaat priester zijn laatste middelen deelt en zelf in dagen van ontbering en groot ongemak belandt…

 

Jezus Christus is een mooi voorbeeld om naar te leven. Hij heeft volgens mij mogen ontdekken en op overtuigende manier uitdrukken hoe iets fantastisch met Vaderlijke kwaliteiten, iets in de magie tussen mensen in tijd-ruimte, je ter hulp komt, wanneer je heel erg diep in je bronnen afdaalt, in je zakken gaat om de armste en meest gewone mensen bij te staan. Dat is het wezen van de Blijde Boodschap, me dunkt, die belofte: “Ga geregeld van je gekozen pad af, als iemand je nodig heeft, en jouw zal onvermoede rijkdom te beurt vallen”. Het is mij dus bovendien  opgevallen: er zijn overal en altijd ook veel onopgemerkte figuren van zijn envergure, goedheid en inspirerende kracht.

Vincent Van Gogh, lijkt mij bijvoorbeeld een even authentieke Christus te zijn in de manier waarop hij in staat was zich betrokken te voelen en zijn helende nabijheid te bieden aan gebroken mensen. Voor mij als observator en ‘student van het leven’ schuilt de kern van dergelijke extreem goede mensen in de ziel, de geest, het kenmerk, het hart van de vrouw. Zijn niet werkelijk vele vrouwen gedurig genereus tot over de grenzen van de eigen comfortzone, als het om bijstand verlenen gaat aan “de kleinen”? Vele moeders offeren veel op voor hun kinderen. Niet alleen de overbekende voorbeelden als de intelligente en baanbrekende verpleegkundige Florence Nightingale of de onverdroten ‘vervangmoeder’ voor de armen jong en oud in Calcutta, de heilige Moeder Theresa. Of denk aan zuster Jeanne Devos, de Vlaamse van bij Tienen die in Noord-India de strijd voor de waardigheid van de (vrouwelijke) mens is gaan voeren met groot succes. De National Domestic Workers Movement en de in het parlement gestemde wetten zijn haar geesteskinderen.

 

Het is opvallend dat vooral wanneer een mannelijke mens op een keer heel sterk deze leefrichting vorm geeft en met daad en woord aanprijst, hij gauw als het grote model gaat gelden. Mannen kijken en luisteren vooral naar seksegenoten, en de samenleving als geheel idem. Wij zouden best eens wat meer oog en oor mogen opbrengen voor wat paus Johannes Paulus II heeft genoemd: het vrouwelijk genie. Zonder natuurlijk daarom vrouwen, meisjes en kinderen in onze persoonlijke kring te verwaarlozen 😉

 

#vrouwendag

 

 

 

 

 

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!