De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Van conservatief naar terrorist is geen geleidelijk proces

Van conservatief naar terrorist is geen geleidelijk proces

maandag 16 november 2015 11:14
Spread the love

De overgang van conservatief naar terrorist is geen geleidelijk proces.
Terroristen beslissen daar individueel over en komen niet meer in de familie of onder de gemeenschap. Ze zonderen zich af en zijn enkel nog geïnteresseerd in het eigen grote gelijk dat ze projecteren op het verraad van de samenleving en dat ze beleven met enkele lotgenoten.

Zijn de aanslagen religieus? Zeker, de maagden zijn al beschikbaar gesteld nu.
Heeft het met conservatisme te maken? Terugvallen op zekerheden is niet vreemd aan een gemeenschap die het moeilijk heeft om vanuit haar meerwaarde voor de samenleving erkend te worden. Als het salafistisch gedachtengoed zich bovendien superieur gedraagt kan dat bij zoekende jongeren een voedingsbodem zijn voor de individuele stap naar de gewapende strijd.
Elk gedoogbeleid voor fascisme (superioriteit blanke ras) of voor wahabisme (superioriteit Islam) houdt risico’s in voor onze samenleving en voor haar sociale cohesie. Beide staan voor dezelfde “homogene samenleving” !

Hoe hard je ook tegen terrorisme en haar gronden moet optreden, zo hartelijk moet je ook een inclusief beleid voeren naar de gemeenschappen waaruit radicalisering kan ontstaan.
De plaatselijke besturen moeten dicht bij de bevolking staan, voelen wat er leeft, en via contacten mogelijks bijsturen. Als het ergens dreigt mis te lopen, dient dat gesignaleerd aan Binnenlandse Zaken en opgevolgd door de federale politie.
Als die voelsprietfunctie niet meer wordt waargenomen en men enkel een beroep wil doen op de opkuisbrigade van Minister Jambon kan men wellicht ook dreigingen opsporen, maar wel ten koste van de samenlevingsopbouw en het delicate evenwicht tussen de verschillende gemeenschappen. De andere bedreiging voor Molenbeek vandaag is een veralgemeende wij-zij verhouding die iedereen tegen elkaar opzet.
Het salafisme, bron van een conservatieve beleving van de Islam, is niet ontstaan in Molenbeek hoor. Misschien wel in België binnengebracht sedert het overdragen van de grote moskee in het Jubelpark in 1967 aan de Koning van Saoudi-Arabië.

take down
the paywall
steun ons nu!