De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

U vergeet verjaardagen etc. Men denkt dat u egoïstisch bent. Leve Dabrowski.

U vergeet verjaardagen etc. Men denkt dat u egoïstisch bent. Leve Dabrowski.

vrijdag 17 maart 2017 16:17
Spread the love

http://www.levente.nl/nadelen.htm

“U vergeet verjaardagen etc. Men denkt dat u egoïstisch bent.”

Ik zou het liefst niet verjaren. Weer 365 dagen minder …

Weer zo’n typisch menselijk sociaal ritueel. (Dat pas werd geïntroduceerd bij het “meten” van de tijd? Men moet immers weten dat er exact één jaar verstreken is. Naar het schijnt kussen Eskimo’s en Indianen niet, dus ook dat is niet universeel. Zouden Hindoes, Japanners, … vroeger of zelfs nu … ik weet het niet.) Het is geen prestatie te willen leven en geen felicitaties waard. Het leidt ook tot een hoger niveau van gekunsteldheid en fakeheid. Stel dat je een collega, baas, klant, zelfs familielid hebt die of dat je niet kunt uitstaan. Die kun je 365 dagen per jaar op afstand houden. Moet je die breed glimlachend nog vele jaren toewensen, of hem uitbundig bedanken dat hij of zij de moeite doet om …? Mag je zeggen dat je een baby lelijk vindt? Dat je de bruid(egom) onbetrouwbaar vindt? Wat is het beste; dat  je die vrouw of man met obesitas mondeling een goede gezondheid toewenst en weet dat dat eigenlijk een soort leugen is, of dat je i.p. daarvan hem of haar een telefoonnummer van een diëtist(e) geeft juist omdat je wel om hem of haar geeft? Waarom is het vertrouwen in politici zo laag? Juist omdat velen van hen de indruk geven dat ze om je mening geven, terwijl dat vaak eigenlijk niet zo is. Ze hebben je wel nodig, minstens die ene keer om de zoveel jaren. Als kinderen, ook van dieren, spelen is dat een oefening om later iets mee te realiseren. Wat is “spelen met de waarheid” dan? Ook een voorwaarde om iets gedaan te krijgen? Liever een halve positieve leugen dan de volledige deels negatieve weergave van de gevoelens en feiten?

“U trekt zich graag terug.
U kunt slecht met kritiek of complimenten omgaan.
U heeft altijd al het gevoel gehad dat u anders bent.
U voelt zich regelmatig misplaatst.
U kunt goed acteren / liegen / smoesjes maken.
U voelt zich regelmatig eenzaam en / of onbegrepen.”

Niet akkoord met dit voorlaatste. Het zou moeten zijn: “Om te ontsnappen aan onbegrip en omdat een groot deel van u “erbij wil horen” voelt u zich verplicht te doen alsof. Terwijl u juist eerlijk zou willen zijn, maar tegelijk lijdt onder conflicten.

“U bent een einzelgänger, wat eenzaam en heeft weinig vrienden.
U bent moeilijk in staat om tot activiteit te komen.”

Hoe kan het ook anders?

Je proberen te verzoenen met je positief-gedesintegreerde ingesteldheid, is niet gemakkelijk.

Het leven is een pak gemakkelijker als je je gedraagt als de rest van de kudde of indien niet, dat je er van nature uit lak aan hebt wat vele of zelfs dé anderen van je vinden.

“Men streeft ernaar om “een beter mens” te worden. Er is constant conflict tussen “hoe ik ben” en “hoe ik kan en wil zijn”. Daardoor zijn er gevoelens van ontevredenheid met zichzelf, existentiële angst en intense morele conflicten

“Emotional overexcitability”

Verwijst naar de intensiteit van de emoties en naar sensitiviteit.
Indien sterk aanwezig: complexe gevoelens en emoties, intense gevoelens, sterk en verfijnd gevoelsbewustzijn, sterk vermogen tot empathie, sterke gehechtheid aan personen, dieren of plaatsen…maar ook verlegenheid, opwinding, psychosomatische klachten, sterke gevoelsherinneringen van ervaringen in het verleden, bezig zijn met de dood, angsten, depressie, intens gevoel van eenzaamheid, sterk verantwoordelijkheidsgevoel, schuldgevoelens, zelfmoordgedachten.Emotionele overexcitability vormt, via zelfreflectie en zelfbeschouwing, de basis van de relatie tot zichzelf en vormt, via medeleven en responsiviteit, de basis van de relatie tot de anderen.

Dus het gaat niet om emotionaliteit maar om emotionele intensiteit en sensitiviteit.

http://www.hoogbegaafdvlaanderen.be/07_Probleemkind/6_Dabrowski.html

Er zijn zoveel mensen die alleen maar willen doen uitschijnen, omdat ze ervoor betaald worden, omdat hun kudde dat verwacht, voor hun imago, …

Ik ben benieuwd hoeveel antwoorden ik ga krijgen van al die organisaties die het o zo belangrijk vinden dat de er meer betaalbare woningen komen.

“U heeft hoge verwachtingen van anderen, snel teleurgesteld.”

Hoge verwachtingen? Nee hoor. Gewoon dat men mij behandelt zoals zij dat zelf zouden willen. Wie een vraag stelt, verwacht een antwoord. Zeker als er levens op het spel staan.

Echter …

De meesten vinden het abnormaal geen gelukswensen te willen ontvangen en te geven.

“U heeft altijd al het gevoel gehad dat u anders bent.”

 

 

 

 

 

 

take down
the paywall
steun ons nu!