De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Transparantie Leuvens stadsbestuur vertoont manco’s

Transparantie Leuvens stadsbestuur vertoont manco’s

woensdag 20 september 2023 20:41
Spread the love

De covidperiode was voor één ding een uitstekende zaak. Leuven besloot om de digitale gemeenteraadsraden en –commissies live uit te zenden voor geïnteresseerden. De live-opnames bleven ook nadien te bekijken via de website van de stad Leuven. Dit bood velen de mogelijkheid om deze vergaderingen uitgesteld te bekijken waarbij er makkelijk kon gescrold worden naar de punten waarvoor men interesse had. Het stadsbestuur is deze dienstverlening nu stilaan aan het afbouwen voor wat de gemeenteraadscommissies betreft. De publicatie van de besluiten bij de gemeenteraadscommissies werd al enkele maanden geleden stopgezet. Sinds vorige week zijn ook de opnames van de commissies niet meer uitgesteld te bekijken. Dat is bijzonder jammer voor de burger en ook voor journalisten voor wie de raadscommissies telkens heel wat achtergrondinfo opleveren.

Gisterenavond bijvoorbeeld antwoordde burgemeester Ridouani (Vooruit) in de commissie veiligheid op vragen van Zeger Debyser (N-VA) over verkeersonveilige problemen van het pas ingevoerde mobiliteitsplan in Kessel-Lo dat de diensten pas over een tot twee maanden een globale evaluatie zullen maken van de situatie. “We zullen naar een aantal door burgers aangekaarte probleemsituaties kijken en wellicht moeten bijsturen. Dat hoort echter bij de gang van zaken als je zo’n ingrijpend plan wil doorvoeren”. In de commissie ‘groen’ verdedigde schepen Lalynn Wadera (Vooruit) vanavond op vragen van N-VA het geplande kappen van de bomen in de Koning Albertlaan in Kessel-Lo, iets waar inwoners massaal tegen protesteren. “Deze straat is een verbinding tussen twee fietswegen en we willen vooral dat die veiliger wordt. We planten momenteel ook geen bomen meer in stoepen omdat ze die omhoog duwen. We bekijken wel of we nadien in deze straat nog ergens wat groen kunnen aanbrengen, maar dat zal niet evident zijn. De bomen hadden op deze locatie sowieso geen lange staat van dienst meer”.

Wie de raadscommissies wil volgen moet dat vanaf nu live om 19h of 20h30 doen. Het is onbegrijpelijk dat het stadsbestuur deze vorm van transparantie drastisch terugschroeft. Wedden dat bij de verkiezingen volgend jaar transparant bestuur weer in alle verkiezingsprogramma’s hoog op de agenda zal staan. Velen burgers zijn wellicht niet vertrouwd met de werking van gemeenteraadscommissies maar hier krijg je onder meer door ambtenaren vaak veel meer achtergrondinformatie over dossiers dan op persconferenties of gemeenteraden. Ook op andere vlakken scoort dit stadsbestuur op vlak van transparantie onvoldoende. Leuven heeft weliswaar een zeer goed werkende persdienst en een mooi, zij het eenzijdig positieve stadskrant LVN, maar probeer als journalist of burger eens publiek toegankelijke documenten van het stadsbestuur vast te krijgen. De journalist die een stuk wil schrijven wordt vaak als een gewone burger verwezen naar de procedure openbaarheid van bestuur en mag enkele weken wachten op een antwoord, dat overigens geregeld negatief is.
Luc Vanheerentals

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!