De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Transgendertragedie! Natuurlijke worsteling met identiteit eindigt te vaak onomkeerbaar onder het mes.

zondag 1 augustus 2021 22:23
Spread the love

(Trans)gender vragen blijken geregeld te voortvarend en te positief behandeld te worden door dokters. Psychische problemen die aan de basis liggen van de vraag krijgen te weinig aandacht. Onherstelbare medische verminkingen veroorzaken leed, vervreemding en… zelfdodingen. De Standaard klaagt terecht aan.

Bron: De Standaard van 30 juli 2021. Secundaire bron: Facebook profiel.

Zie reproducties van selectie van de teksten van Griet Vermassen.

 

 

Ha! Alweer bleek ik terecht kritisch. In 1995 studeerde ik “Seksuele Psychologie” bij hoogleraar Piet Nijs. Hij had een hoofdstuk over transgenderverlangens en -figuren, iets dat toen nog bijna volkomen onbekend was bij het ruimere publiek. Ik was na die vorming erg kritisch toen vrienden zoals de christelijke filosoof Van der Veken, na het beluisteren van het getuigenis van politicus/politica Petra Desutter (Groen) overstag gingen en dit “traject” als nogal normaal bevonden. Uit nieuwe berichten zoals het stuk vol getuigenissen en verwerkt synthese onderzoek afgelopen weekend in De Standaard blijkt dat de dingen veel meer verscheiden zijn dan de (trans)- genderbeweging wel zou willen doen geloven. Dokters hebben hormoonpillen gegeven en gesneden in zeer jonge mensen die misschien gewoon onzeker waren en bij een ondersteunende gemeenschap wilden horen!

Jongeren die nadien vreselijk ongelukkig zijn dat ze zich het geslacht hebben laten veranderen. Voor altijd je borsten kwijt! Wat een horror! Of je roede, of je klokkenspel, for that matter.

Opnieuw zien we overmatige dadendrang. Goethe waarschuwde daar al tegen. Mogelijk ook laakbaar winstbejag bij medici die grotesk slecht blijken in nabijheid bieden en het verhaal beluisteren.

Dit is naar mijn gevoel een reuzenschandaal

Ook weer een geval van overmatig vertrouwen in dokters. (Opgelet: honderd jaar lang beproefde basale medische praktijken als vaccinatie, daar moét je positief naar staan. Ik denk aan andere vormen van misbruik van gezag. Het gezond verstand en de persoonlijke zelfkennis en ervaring mogen niet te vlot buitenspel worden gezet.) En te veel aandacht geven aan influencers op sociale media. Het gaat om een vorm van onzekerheid, wanhoop en bijhorende geestesverbijstering waar ik voor waarschuwde in mijn autobiografische stuk in De Kovel (vastgezet bericht Facebook), De Kovel juni-juli 2021.

 

Natuur

Opnieuw vallen tevens slachtoffers door een schrijnend gebrek van kennis van wat de Natuur is en van gebrek aan ontzag, eerbied, respect voor die Natuur. In dit geval de Natuur van de mens. En de natuurlijke, gewone moeilijkheden zoals opgroeien en pubertijd. Opnieuw is de maatschappij,  in dit geval de medische wereld, de genderbeweging en bepaalde  media, schuldig door onderwaardering van de Gééstelijke gezondheid.

 

 

Dieptepsychologie en Chirurgie

Tijdens onze opleiding dieptepsychologie bij professor Corvelein, kregen we voorbeelden van wantoestanden: mensen met innerlijke verstrikkingen, angsten, verwarring, komen geregeld niet bij de therapeut terecht, maar via lichamelijke uitingen van die innerlijke lasten wel bij de internist of de chirurg. Sommige mensen zagen zo orgaan na orgaan aangesneden of weggenomen door deze harde geneeskunde, zonder dat vermindering van de last of de symptomen optreedt. Is onze naoorlogse geneeskunde,  is de chirurgie, is de medische wereld flink ontspoord? Waar is het menselijk-redelijke hart dat die handen en die medische messen dient te beheren en te besturen? Hoe vatbaar kan een chirurg zijn voor modeverschijnselen? Hoelang kan dit zo doorgaan?

Is dat de in dit milieu heersende opvatting van “effectiviteit”? Was het consulteren van ethische medewerkers en het inschakelen van psychotherapeuten beschouwd als teveel “tijdverlies”?

 

 

Mentale trauma’s worden onder de mat gelaten

De vraag naar geslachtsverandering is vaak het gevolg van trauma’s opgelopen in de vroege jeugd. Een meisje dat is verkracht, wil van dat lichaam af, bijvoorbeeld. Naar die pijn en verhalen wordt al te zelden geluisterd. De psychische nood wordt te vaak genegeerd. “Actie!” is klaarblijkelijk het leidmotief. En wellicht is dit motto het gevolg van een andere innerlijke kreet, die de hebzucht van aandeelhouders weerspiegeld: “Kassa! 😀 “.

Nota Bene: Vaak zijn het juist deze “harde disciplines” binnen de geneeskunde die de hoogste honoraria aanrekenen, vaak niet in geconventionneerd stelsel. Dit soort praktijken zorgt dus voor dure onevenwichten in de gezondheidszorg. Dit is daarom een dubbele mistoestand.

Hoe lang nog dit soort wantoestanden?

Een van de conclusies die zich opdringen luidt: “Opgelet! Mode kan doden.”

 

Deze evolutie, deze “medische” toestanden, dit is toch echte decadentie?

Dit verdient toch de naam “misdaden tegen de menselijkheid”…

 

Lichtpuntje:
Bravo voor De Standaard.
#avantgarde
#opinie

 

#schande
#nieuwerwets
#domheid
#machtsmisbruik
#genderwaanzin
#transgender
#luisteren
#behoedzaamheid
#lookbeforeyouleap

#voorzichtigmetdatmes

#medischewereldindefout

 

 

Vraag naar geslachtsverandering vaak gevolg van trauma; dit wordt genegeerd

Creative Commons

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!