De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tijdens het banket van de haaien mort het volk!

Tijdens het banket van de haaien mort het volk!

maandag 18 april 2011 14:09
Spread the love

Afspraak: Le Havre, Frankrijk, zaterdag 21 mei, 15u

De G8, de leiders van de acht rijkste landen van de wereld, zullen op 26 en 27 mei in Deauville, hun rechtvaardig loon krijgen. Tijdens de financiële crisis bleef de dictatuur van de financiële machten gehandhaafd en kwamen alle aspecten van ons leven in de verdrukking, nl. woonbeleid, werk, opleiding, landbouw, milieu, pensioenen, biodiversiteit…

De mensen zelf zullen samen democratisch antwoorden op de crisis en niet de leiders van de rijkste landen. Wij bestrijden dat ze het recht hebben besparingsplannen op te leggen omdat ze de mening zijn toegedaan dat ze aldus de zaak hebben geregeld voor hen die voor de crisis betalen. Terwijl ze juist de werknemers en werklozen willen doen betalen voor de sociale gevolgen van de dominantie van de financiële industrie.

De aarde is in de verdrukking!

Er zijn in Europa voorbeelden te vinden die aantonen hoe heftig er in het leven van de mensen wordt ingegrepen. Maar de grote betogingen in Londen en elders tonen aan dat het volk niet wil capituleren. Door het revolutionaire proces dat zich thans in de Arabische wereld afspeelt, is er in twee staten aan de dictatuur van de twee aldaar heersende families en aan hun maffiose praktijken een einde gekomen.

En toch is de strijd niet gewonnen en vechten de mensen verder voor hun rechten en voor sociale gerechtigheid. Bij de ondersteuning die aan de Arabische revolutionairen wordt gegeven, mag men niet vergeten dat de recente militaire interventie in Libië vooral het vrijwaren van de economische belangen van de grootmachten tot doel heeft en het heroveren van de oliebronnen die de Kadhafi-clan  in zijn bezit heeft.

Tot slot tonen de recente natuurrampen en de catastrofen in industriële installaties waarvan het Japanse volk opnieuw het slachtoffer is, dat de tijd gekomen is om te stoppen met het zo gezegde ‘logische’ winstbejag en met de geheimdoenerij.  Het toont eveneens aan dat bedrog, leugens en manipulaties van mensen slachtoffers maken en de aarde verwoesten.

Een vergadering in Deauville van de G8…. met de toekomst van de wereld spelen

Nog eens zullen de acht leiders van de rijke landen achter een muur die door politie en leger wordt gevormd, over onze toekomst beslissen en daarbij niet naar de stem van het volk luisteren.

… en de nadelen van de G8 komen in Le Havre aan bod

Naar aanleiding van de bijeenkomst van de G8 in Deauville komt er op 21 en 22 mei een top in Le Havre samen. Deze top zal bestaan uit sociale bewegingen, syndicaten, NGO’s, politieke partijen en organisaties van burgers. De stad is toegankelijk voor al diegenen die door hun activiteiten en voorstellen tonen dat alternatieve wegen bestaan. De universele basis van de mensenrechten en de bescherming van onze planeet vereisen een rechtvaardige verdeling van de rijkdom, vereisen andere ontwikkelingsmethoden en een democratisch beheren van gemeenschappelijke eigendom.

Mobiliseren tegen de G8 en de G20

Frankrijk neemt dit jaar het voorzitterschap waar en er zullen, naast de diverse ministeriële vergaderingen, twee grote topvergaderingen zijn: de G8 vindt plaats in Deauville (Normandië) van 26 tot 27 mei 2011. De G20 komt bijeen in Cannes van 3 tot 4 november 2011. De verzetsbewegingen komen bijeen tegen de G8 in Le Havre, op 21 en 22 mei, en in de buurt van Cannes van 30 oktober tot 4 november 2011.

De actiepunten voor de G8 worden:

–         ‘system change’: met aandacht voor drie punten

o      De G8 is niet legitiem, vertegenwoordigt enkel de rijke landen

o      Migratie, rechten van migranten en tegen de EU als vesting

o      Klimaatverandering, energiebeleid

–         De schuldenlast in Noord en Zuid met het daaraan gekoppelde soberheidsbeleid

–         Steun aan de volksbewegingen in Noord-Afrika en het Midden-Oosten, met aandacht voor democratie en sociale rechtvaardigheid

Een algemene slogan vindt zijn inspiratie in Tunesië: ‘G8 dégage’.

Eerste internationale afspraak: zaterdag 21 mei 2011 om 15u aan het station van Le Havre: internationale manifestatie bestaande uit een meeting en een concert. Contact: alterg8.lehavre@gmail.com

Omdat een andere wereld mogelijk is,

Eric Goeman, woordvoerder Attac Vlaanderen

vl.attac.be

take down
the paywall
steun ons nu!