De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tijd voor Strijd

Tijd voor Strijd

woensdag 4 augustus 2010 14:42
Spread the love

Overal in Europa maken regeringen zich op in een onwaarschijnlijke en nooit geziene besparingsdrift. Men grijpt de economische situatie en de lage Euro aan om de begrotingstekorten weg te werken en om drastische besparingen door te voeren. Niet dat daar op zich iets verkeerd aan is. Een huishouden kan ook niet meer uitgeven dat dan wat er binnenkomt. Doch stellen we jammer genoeg vast dat overal het bijna de werkende klasse is die het gelag moet betalen.  Ook in ons landje gaan we die weg op.Je kan geen radio opzetten, krant lezen of TV  bekijken zonder dat je om de oren geslagen wordt met de boodschap dat er drastisch zal moeten bespaard worden. Volgens het planbureau moet er maar liefst 43 miljard Euro bespaard worden tot 2015. Nog volgens het planbureau zullen de inspanningen moeten aangehouden worden tot 2030. Dit betekent dat de huidige generatie het zelfde lot zal ondergaan dan onze generatie en hun leven lang zullen onderworpen worden aan inleveren. En dit alles terwijl bepaalde groepen in onze samenleving te weinig  of niets bijdragen.  We ondergaan, net zoals in het verleden, dezelfde toer op. Via de media mogen politici en werkgevers, recent Karel Van Eetveld (unizo) nog op Radio 1, hun gangen gaan en de bevolking constant de boodschap geven dat het niet anders kan. De besparingen zullen moeten komen door de uitgaven te verminderen, lees minder overheid, de lonen te bevriezen, de uitkeringen in tijd te beperken, de sociale zekerheidsuitgaven te verminderen, mensen langer te laten werken, brugpensioen ontmoedigen of af te schaffen, geen nieuwe belastingen, de bedrijven te sparen en als het effe kan de loonlasten verder te verlagen voor de werkgevers althans.  Nergens maar dan ook nergens horen wij de roep naar een rechtvaardige fiscaliteit!!! Nochtans is via deze weg veel geld te halen. Het wordt hoe dan ook tijd dat wij vakbonden met LBC-NVK op kop en liefst samen met het ganse ACV, andere vakbonden en NGO’s, openlijk gaan voor dit discours.Ik stel dan ook heel concreet voor dat we dit nu opnemen.  Wij kunnen het voortouw nemen.  Tijd Voor Strijd!  We zouden onze campagne, voor een rechtvaardige fiscaliteit, kunnen lanceren in de media om op alzo het thema actueel te kunnen maken. We zouden een open brief kunnen lanceren gericht aan de bevolking, politici,  politieke partijen en werkgevers. We kunnen een persconferentie houden over onze voorstellen. We zouden een eenvoudig pamflet ruim kunnen verspreiden in de bedrijven om de leugens te ontkrachten dat het niet anders kan. Enz, enz, enz….  Het wordt hoog tijd dat met onze boodschap naar buiten komen. Politici, politieke partijen en werkgevers laten het ook niet na en zullen ons de komende zomerperiode blijven bestoken met hun visie. Laten we niet wachten, zoals we in het verleden te veel hebben gedaan. Het is onze verdomde plicht de bevolking te vertellen waar het opstaat en dat het ook anders- beter kan.  Een meer dan ooit strijdvaardige Dominic.

take down
the paywall
steun ons nu!