De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Thinking Global & Finally Ready to Act Local?

Thinking Global & Finally Ready to Act Local?

woensdag 22 maart 2017 14:28
Spread the love

Sinds 1 januari 2016 zijn de Sustainable Development Goals (SDG) of de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties officieel van kracht. Dit zijn 17 doelstellingen die onderverdeeld worden in 5 grote thema’s: Mensen, Planeet, Welvaart, Vrede en Partnerschap. De Vereniging van Vlaamse Steden & Gemeenten (VVSG) heeft een pilootproject gelanceerd en zoekt tegen 30 maart 2017 een twintigtal gemeenten om mee te onderzoeken hoe duurzaamheid op een coherente manier kan worden geïntegreerd in de gemeente en de stedelijke beleidsplannen 2020 – 2024.

Als de opvolgers van de Millennium Development Goals (MDG) of Millenniumdoelstellingen heeft de SDG een fundamenteel verschil, zijnde dat ze niet meer uitgaan van de klassieke Noord-Zuid indeling. Volgens het VVSG*, de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en gelden voor alle landen ter wereld, noord en zuid, oost en west. Dit betekent dat er veel uitdagingen zijn en tegelijk veel kansen om gezamenlijk de schouders onder dit universeel verhaal te zetten. Daarom is het logisch dat ze gericht zijn op vooral lokale overheden maar ook bedrijven, universiteiten, wetenschappelijke instellingen en verenigingen. Burgers worden overal ter wereld aangespoord om hun steentje bij te dragen.

Voor stad Oostende en het Sociaal Huis, als eerstelijnsoverheid, bieden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen een interessant kader om vanuit het stadsbestuur en de lokale praktijk het verband te leggen tussen lokaal en globaal. En daar zijn wij in Oostende geen starters voor. Zo is Oostende Mondiaal, de stedelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking reeds lang actief in de stad-aan-Zee met een vaste 11-11-11-werkgroep alsook de stedenband tussen Oostende en Banjul in Gambia. Ook het Gentse stadsbestuur daagt verschillende centrumsteden uit en wil als SDG Voice met Oostende samenwerken rondom SDG 3: Goede Gezondheid & Welzijn. De Stad wenst Oostende uit de dagen met het project ‘Iedereen Fietst’. In concreto willen beide steden zoveel mogelijk mensen leren fietsen om zo de gezondheids- en economisch voordelen er uit te halen.

Oostende heeft nood aan de aangeboden begeleiding van het VVSG om zo lange termijn, strategische oplossingen te zoeken voor de klimaatveranderingen, om te zorgen voor een toegankelijke dienstverlening voor iedereen, om  samen met de burgers in te zetten op de korte voedselketen. Dit zijn stuk voor stuk maar voorbeelden van hoe de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kunnen vertaald worden naar het Oostendse niveau. Er zijn wel sterke indicaties dat Oostende, een superdiverse centrumstad met meer dan 130 verschillende culturen, deze kans om “bij te dragen tot het welzijn van de burgers en tot de duurzame ontwikkeling van het gemeentelijk gebied” zoals vervat in artikel 2 van het Gemeentedecreet niet mag missen.

Het is koffiedik kijken  of  Oostende één van de 20 deelnemers in het pilootproject wordt. Aan schepen Tom Germonpré (SP.A) om dit te realiseren voor Oostende. De deadline om in te tekenen is 30 maart 2017. De tijd dringt.

Collins NWEKE | Oostende, 22 maart 2017 

*Gebaseerd op briefing van VVSG Internationaal

take down
the paywall
steun ons nu!