De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Theo Francken, blijf in Uw (Lubbeeks) kot!

Theo Francken, blijf in Uw (Lubbeeks) kot!

Sinds Theo Francken staatssecretaris af is en zich moet tevreden stellen met het burgemeesterschap van Lubbeek wil hij zich steeds vaker bemoeien met het beleid van omliggende gemeenten. Volgens Luc Vanheerentals zou hij beter eerst werk maken van meer verkeersveiligheid in zijn eigen gemeente alvorens buurgemeenten lastig te vallen.

zaterdag 28 mei 2022 12:13
Spread the love

 

Toen  buurgemeente Bierbeek in de zomer van 2019 een ANPR-camera wou plaatsen in de Koning Albertlaan in deelgemeente Korbeek-Lo om er het sluipverkeer te weren was hij er samen met Leuven als de kippen bij om daartegen te protesteren en te eisen dat dit plan afgevoerd werd.

Dit laatste gebeurde ook nadat toenmalig minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans na beider klacht de Bierbeekse raadsbeslissing vernietigde. Toen dit voorjaar Leuven de zone 30 invoerde in de meeste straten van Kessel-Lo liet hij weer protest horen en verhinderde hij de invoering ervan in grensstraten zoals de Jan Davidsstraat die voor de helft op het grondgebied van Lubbeek liggen.

Momenteel is Leuven weer kop van jut omwille van het mobiliteitsplan voor Kessel-Lo. In een gesprek met Radio 2 eiste Francken recent overleg met het stadsbestuur over de knippen en eenrichtingsstraten die Leuven in deze deelgemeente wil doorvoeren.

Als de autobestuurders uit Lubbeek (en verderop) nog moeilijk door de woonwijken van Kessel-Lo kunnen om de Tiensesteenweg, bedrijvenzone Haasrode, E40… te bereiken, vreest hij toenemende overlast in de eigen dorpskernen. Uit eerdere tellingen blijkt dat het aandeel sluipverkeer in woonwijken van Kessel-Lo in sommige straten echter oploopt tot meer dan 40 procent.

Francken dreigt met name voor een ‘escalatie’ zoals in Bierbeek waar de Vlaamse overheid na klacht de gemeenteraadsbeslissing voor de ANPR-camera vernietigde.

Eerder dan na te denken over mogelijkheden op vlak van ‘modal shift’ is Francken zoals bekend voorstander van de aanleg van een circa 5 km lange tunnel die het kruispunt van de Expressweg en Tiensesteenweg verbindt met het Vuntcomplex aan de E314.

Vlaams Mobiliteitsminister Lydia Peeters heeft op vraag van N-VA recent 2 miljoen euro uitgetrokken voor een studie naar de haalbaarheid van dit waanzinnig project.

Lubbeek, onveilige gemeente

Ik zou Francken aanraden in de eerste plaats naar de mobiliteitsproblemen in zijn eigen Lubbeek te kijken alvorens hij de omliggende regio bekritiseert. Uit de jongste Stadsmonitor bleek dat in 2020 liefst 55 procent van de inwoners hinder zei te ondervinden van onaangepaste snelheid van het verkeer (48 procent in gelijkaardige Vlaamse gemeenten).

Nu al ondervindt 48 procent hinder van sluipverkeer (31 procent in gelijkaardige gemeenten). Slechts 42 procent is tevreden over de staat van straten en pleinen in Lubbeek (56 procent) en 13 procent over de staat van de fietspaden (48 procent). Slechts 18 procent vindt dat er voldoende fietspaden zijn (42 procent).

Voor voetpaden haalt Lubbeek een tevredenheidsscore van 27 procent (45 procent). Slechts 28 procent vindt het veilig voor kinderen om zich te verplaatsen (48 procent).

In Lubbeek werden in 2020 21 letselongevallen in het verkeer geregistreerd waarbij één zwaargewonde viel (en 20 lichtgewonden). Bij deze ongevallen waren 15 auto’s en 10 fietsen betrokken.

 

Luc Vanheerentals is journalist en auteur van Leven zonder auto (2014) en Fifty Ways to Leave Your Car (2018).

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!