De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Tellen welvarende lage landen een groot percentage arme zielen?

Tellen welvarende lage landen een groot percentage arme zielen?

zondag 21 maart 2021 14:11
Spread the love

Van desacraliseren tot cynisch neerhalen

Het gaat scheef met sociale media, wat een deel van het deelnemerspubliek betreft. Bijvoorbeeld bij de berichten die ik persoonlijk heb gemaakt en gedeeld in een aantal debatgroepen, zoals “Denktank politiek en filosofie” bij het recente debat over het Vaticaan. Geregeld las ik commentaren, soms helaas van personen die ik in het echte leven mocht leren kennen, die opvallen door een bepaalde toon en kentrek. De opmerkingen zijn gemeen, laag, het ene al op wat soepeler of verstandiger manier dan het andere. Laagheid, het bestaat en we moeten het benoemen.

In deze bevolking lijkt mij een onaanvaardbaar groot deel figuren aanwezig die, zonder daar voor uit te komen, graag neerhalen van wat hoger is dan zijzelf of pogend herleiden tot het eigen niveau, wat meer hoogstaand is.  Onderkruiperij. Mensen en instellingen trachten een voetje lichten, afbreuk te doen. Descacraliseren en profaniseren van wat verheven is.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!