De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Foto: Onderwijsgek, Wikipedia / CC BY-SA 2.5 NL (More information about the rights of this work, see below article)
Tegengas

Tegengas verontwaardigd over goedkeuring illegale staatssteun voor gascentrales

Burgergroep Tegengas is verrast dat de Europese Unie het subsidiemechanisme voor fossiele gascentrales heeft goedgekeurd. De Belgische energieregulator de CREG concludeerde immers dat de sluiting van de zeven kernreactoren geen gevaar vormt voor de bevooradingszekerheid. Hierdoor voldoet het voorgestelde CRM dus niet aan de Europese voorwaarden om staatssteun te mogen verlenen.

vrijdag 27 augustus 2021 13:27
Spread the love

 

Eurocommissaris Verstager had op basis van de studies van de CREG moeten concluderen dat het hier wel degelijk om illegale staatssteun gaat, aldus de burgergroep die zich verzet tegen de bouw van nieuwe fossiele gascentrales in België. Daarnaast was het tegenhouden van het CRM een uitgelezen kans geweest voor Europa om Belgie een duw in de goede richting te geven, weg van fossiele brandstoffen en kernenergie en richting energiebesparing en duurzame energie.

“Een kind snapt dat je in tijden van klimaatontwrichting niet nog meer geld moet investeren in datgene wat nu juist de klimaatrampen veroorzaakt. Maar in plaats daarvan worden honderden miljoenen belastinggeld doorgesluisd naar de bankrekeningen van grote bedrijven als Engie-Electrabel. En dat voor het bouwen van gascentrales die totaal overbodig zijn”, aldus een woordvoerder van Tegengas.

Het is overigens nog maar de vraag hoeveel bedrijven daadwerkelijk gaan meedoen aan de eerste CRM-subsidieronde in oktober dit jaar. Van de acht geplande projecten hebben er zeven nog geen vergunning en aan de ene vergunning die verleend is – aan Eneco voor een centrale in Manage – zijn dusdanig strenge voorwaarden gekoppeld dat het project financieel en technisch onhaalbaar is geworden.

Tegengas, een collectief van lokale groepen die zich verzetten tegen de nieuwe megagascentrales, tekende beroep aan tegen de projecten in Gent, Roux en Seraing en werkt aan een beroep tegen de vergunning in Les Awirs. Hierdoor zijn de vergunningen voor deze centrales voorlopig opgeschort. De vergunningen voor de projecten in Dilsen-Stokkem en Tessenderlo zijn nog niet verleend. De vergunning in Vilvoorde werd geweigerd.

Van Eneco wordt vereist dat het 30 procent van de CO2 die wordt uitgestoten afvangt en opslaat, iets wat technisch gezien niet mogelijk is bij STEG-centrales, de toegepaste technologie van alle 8 geplande gascentrales. “Het is duidelijk dat de gascentrales niet zullen bijdragen tot het bereiken van de klimaatdoelen en de Europese Green Deal”, aldus Tegengas.

 

Foto: Onderwijsgek, Wikipedia / CC BY-SA 2.5 NL 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!