De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

TAX’s shift omvat meer dan transfert van arbeid naar kapitaal

TAX’s shift omvat meer dan transfert van arbeid naar kapitaal

zondag 6 september 2015 19:18
Spread the love
In De Zondag van 6 september laat minister De Block zich fier ontvallen dat vanaf 1 juli ,1.8 miljoen Belgen in aanmerking voor het derdebetalerssyteem. De rechthebbenden betalen bij een doktersbezoek 1€. Daar mag ze inderdaad fier op zijn. Dit cijfer deed me ook de wenkbrauwen fronsen, ik herinnerde me een artikel in De Standaard van net voor de zomer (17/06/15) daarin meldde deze krant dat het aantal dollarmiljonairs in een jaar met 8.1% was toegenomen tot net boven de honderdduizend (102000) . Een kleine groep rijkaards die ondanks de crisis elk jaar in omvang stijgt.
De “onvermogenden” vormen een heel grote groep t.o.v. die van de meer dan welstellenden.
Het is precies die eerste groep die getroffen wordt door de afschaffing van het gratis deel van elektriciteit en water. De 65- plussers onder hen verliezen hun gratis busritten.
Gratis bestaat niet, dat weet iedereen, maar die groep van honderdduizend had men wel kunnen aanspreken. Ook dat noem ik TAX-shift .

take down
the paywall
steun ons nu!