De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Strijd tegen de klimaatopwarming en voor de vrede: een noodzakelijke verbinding

Strijd tegen de klimaatopwarming en voor de vrede: een noodzakelijke verbinding

woensdag 25 augustus 2021 18:49
Spread the love

De belangstelling van sommige vredesmilitanten voor de klimaatimpact van het leger is een recent fenomeen. Vermelden wij een recente brochure van de franse vredesbeweging waarin gewezen werd op de aanzienlijke uitstoot van broeikasgassen door oorlogsmateriaal, zonder evenwel dit effect te kwantificeren. Vzw Vrede organiseerde onlangs een debat over dit onderwerp met een vertegenwoordigster van de klimaatcoalitie en besloot bij deze coalitie  aan te sluiten.

Op de actie tegen de NAVO begin juni van dit jaar waren wij aangenaam verrast door de tussenkomst van een vertegenwoordigster van Greenpeace die een terugkeer naar de roots van de beweging aankondigde. Zij ontstond namelijk n.a.v.van de strijd tegen de eerste kernproeven in de VS. Zij vermeldde dat de CO2 uitstoot  van 1 uur vliegen van een jachtvliegtuig overeenkomt met deze van 5 auto’s gedurende een gans jaar.

Noteer dat de uitstoot van broeikasgassen van “defensie” tot op heden niet meegerekend worden in de klimaatconferenties en plannen.

Het is ons inziens de hoogste tijd dat de vredesmilitanten de link tussen het klimaat en de bewapening zouden uitdiepen en zich volop engageren in de strijd tegen klimaatopwarming. Een eerste gelegendheid om de daad bij het woord te voegen is door deel te nemen aan de grote betoging georganiseerd door de klimaatcoalitie op 10 oktober e.k.

Laat ons daar talrijk aanwezig zijn met onze boodschappen van verbinding van de strijden.

Michel Vanhoorne

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!