De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Stopzetting budget sociaal tolken: Is wachten tot 2020 de boodschap voor anderstaligen met een hulpvraag?
Centrum Algemeen Welzijnswerk

Stopzetting budget sociaal tolken: Is wachten tot 2020 de boodschap voor anderstaligen met een hulpvraag?

Vanaf 16 september tot einde 2019 voorziet de overheid geen financiering meer voor sociaal tolken. Het budget voor 2019 is op. In tegenstelling tot andere jaren worden geen bijkomende middelen vrijgemaakt om tot het einde van het jaar te overbruggen. Een problematische situatie voor het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) die één derde van de aanvragen indient.

maandag 16 september 2019 14:07
Spread the love

“Door geen budgetten meer te voorzien, geeft de overheid een verkeerd signaal aan de samenleving”, zegt Anita Cautaers, directeur CAW Groep (Centrum Algemeen Welzijnswerk). “We creëren een onderscheid tussen hulpverlening aan Nederlandstaligen en anderstaligen. Anderstaligen worden letterlijk weggeduwd en op lange termijn leidt dit tot nog meer ongelijkheid in onze samenleving”.

Geen budget voor sociaal tolken is voor het CAW een bijzonder problematische situatie. De CAW’s doen steeds vaker beroep op sociaal tolken, terwijl er net minder middelen beschikbaar zijn[1]. In 2018[2] werd 6.770 keer een tolk aangevraagd door het CAW, dit is één derde van het totaal aangevraagde sociaal tolkopdrachten in de welzijn- en gezondheidssector. Niet altijd is een tolk beschikbaar, hierdoor bleven 1011 CAW-aanvragen onbeantwoord. Er wordt vooral getolkt in het Arabisch (1 op 4) met een verscheidenheid van meer dan 40 talen. De kosten voor tolken zullen vanaf nu ten laste komen van de CAW’s. Een grote bijkomende kost terwijl we reeds voor sterke financiële uitdagingen staan.

Kwaliteitsvolle hulpverlening in een superdiverse context is zeer belangrijk. Sociaal (telefoon)tolken is daar een onderdeel van. Want wie geen stabiele woonsituatie heeft, aankijkt tegen een berg schulden of in een problematische relatie zit, is eerst gebaat bij het oplossen van deze problemen. Vervolgens is er ruimte en energie om andere zaken aan te pakken, zoals Nederlands leren.

De CAW-hulpverleners in Vlaanderen en Brussel helpen alle mensen op weg naar een zelfstandig leven in onze maatschappij. Deze ondersteuning is enkel mogelijk als we elkaar kunnen begrijpen en verstaanbaar maken. Kinderen of kennissen kunnen onmogelijk gevoelige informatie vertalen. Pictogrammen, gebarentaal of ‘begrijpbaar Nederlands’ schieten te kort in crisissituaties. Dankzij sociaal tolken worden een escalatie van problemen vermeden.

 

Notes:

[1] Als we de aanvragen voor 2019 (t.e.m. augustus) vergelijken met dezelfde periode in 2018 dan is er sprake van een stijging van 16% voor de telefonische tolkopdrachten en een stijging van 19% voor de tolkopdrachten ter plaatse. De CAW’s moeten dus meer beroep doen op tolken terwijl er minder middelen beschikbaar zijn dan in 2018.

[2] De cijfers voor tolkaanvragen ter plaatse zijn zonder de cijfers van Brussel. De werkelijke aantallen liggen hoger.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!