De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Steun aan de aan de beschuldigden van patattentrekken ( Wetteren 2011 )
Dendermonde, Field liberation movement, Correctionele rechtbank, GGO aardappelen, Wetteren 2011, 8 mei 2012 -

Steun aan de aan de beschuldigden van patattentrekken ( Wetteren 2011 )

zondag 25 maart 2012 14:01
Spread the love

Weet je nog hoe vorig jaar ongeveer 500 boeren, consumenten, academici en vertegenwoordigers van
het middenveld deelnamen aan de aangekondigde en publieke aardappelruil in Wetteren?
Deze actie had als doel om de GGOaardappelen te ruilen voor biologische aardappelen. Aardappelen
werden effectief verwijderd uit het GGOpromotieveldje maar even zo snel met grote financiële steun
van de Vlaamse regering weer aangeplant. Was deze snelle en grote steun een hart onder de riem voor
de Belgische boeren die ieder jaar met minder zijn en moeite hebben om het hoofd boven water te
houden?

Deze actie wou ook het debat over ons landbouwmodel aanzwengelen net als de rol van publieke
onderzoeksinstellingen en hun banden met multinationals. Hebben we GGOs echt nodig of past het
binnen een winststreven van een agroindustrieel bedrijf?

Zou het niet beter zijn indien onze financiële, onderzoeksinstellingen en overheden ten dienste staan
van het algemeen belang?

De Field Liberation Movement kreeg dan ook de prijs Jaap Kruithof voor zijn bijdrage aan een
vernieuwend en radicaal denken over de democratische samenleving en het voeren van een radicale
actie om wantoestanden in onze samenleving aan te klagen. (link video)

11 vermeende deelnemers aan de actie worden hiervoor nu aangeklaagd. Op 8 mei begint het proces in
Dendermonde. De aanklachten luiden al naargelang de beschuldigden: het vernietigen van
veiligheidsrekken, bendevorming, deelname aan een criminele organisatie, het toebrengen van slagen
en verwondingen,….

Vind je ook dat burgeractie legitiem is en een democratische maatschappij ten goede komt?
Vind je ook dat de criminalisering van de actie absoluut niet in verhouding staat tot de eventuele
toegebrachte materiële schade?
Vind je dat overheidsgeld ten goede moet komen aan duurzame boerenlandbouw ipv het patenteren
van genen en gewassen door een handvol multinationals?

Wil je de beschuldigden graag steunen? Hier alvast enkele ideetjes:
– doneer geld, tijd, expertise,…
– verspreid deze oproep
– organiseer een benefiet (debat, etentje, lezing,… )
– organiseer een debat of ontmoeting over de toekomst van onze landbouw en voedselproductie
– informeer je over GGOs in ons leefmilieu

Onze solidariteitsrekening: BE59 5230 8045 6626 op naam van Crop Resistance (Triodos)
Het gestorte geld zal in de eerste plaats gebruikt worden on de proceskosten en eventuele boetes van de
beschuldigden te betalen. Verder kan het gebruikt worden voor de verdere strijd tegen het agroindustriële
landbouwmodel en de uitbouw van agroecologische
boerenlandbouw.

Bron : Field Liberation Movement

Contact: field.lberation@gmail.com 

http://fieldliberation.wordpress.com/

take down
the paywall
steun ons nu!