De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Standpunt en bedenkingen bij brand Notre Dame en start Extinction Rebellion (15 IV 19)

Standpunt en bedenkingen bij brand Notre Dame en start Extinction Rebellion (15 IV 19)

dinsdag 16 april 2019 10:48
Spread the love

@ Brand Kathedraal Parijs: CATASTROFE LEGT ESSENTIALIA VAN DE MENSELIJKE EXISTENTIE EN VAN ZIJN KIJKEN BLOOT

Een paar bedenkingen bij de actualiteit van maandag 15 april ’19. 
 
Vaak blijk ik niet bijzonder gevoelig voor de schoonheid van getallen. Numerologie is zelden aan mij besteed.
Maar dit keer kan ik er niet naast kijken:
– zeker als je in rekening neemt dat volgens mijn favoriete definitie, datgene mooi, schoon is, “dat spreekt van een goede toekomst”:
… Op half maart was er de wereldwijde betoging, volgens mij een uniek historisch feit, die een miljoen vierhonderd duizend mensen op de been bracht. In het kielzog van de woorden en daden van Greta en Anuna (voornamen volstaan hier, op veelzeggende wijze).

Precies een maand later, gisteren 15 april, kregen wij een hoogst symbolische brand in een hoogst iconisch huis van het christendom zoals Europeanen dat twintig eeuwen hebben beleden.

Een christelijk geloof dat volgens mijn kritieken veel schuld draagt, omdat het de boodschapper heeft aanbeden, en God zelf niet langer heeft gezien, & zeker niet als de Schepper, de creator van al het wondere groene moois waar wij uit voort komen.

Op dezelfde 15 april is een ander feit te melden: de actiegroepen van Extinction Rebellion hebben een belangrijk kruispunt in Londen bezet (Marble Arch), als eerste in een reeks blokkeringen van het verkeer in de wereldstad van het geld. Ook de ingang van het hoofdgebouw van Shell, de bekende oliemaatschappij die in Nederlandse en Britse handen is, heb ik zelf bekeken in een vid rapport en gedeeld via mijn profiel.

Kritische bedenkingen bij deze actualiteit:

 
1. Terecht leeft er veel emotie bij deze vuur ramp.De acht eeuwen oude Notre Dame is immers te beschouwen als een grote, massieve Levensles voor de consument en de kapitalist van heden.Deze kerk is immers te beschouwen als de Incarnatie, de vermaterialisering van het bewustzijn van de Middeleeuwse mens over dit majeure feit: Dat ons bestaan, dat de Werkelijkheid een sterke Spirituele component kent!De middeleeuwer herinnert ons met zulke machtige, magnifieke bouwwerken, die nota bene via “vrijwilligerswerk” tot stand zijn gekomen, aan de mystieke, de religieuze côté van het leven.Dat is iets om bij stil te staan.
2. Ik heb geen moment getwijfeld aan de geslaagde heropbouw.Wie beseft, zoals de wakkere historicus, wat de essentie is van Onze tijd, die slaapt in dit verband op twee oren. Zowel technische knowhow als geld zijn aanwezig als nooit tevoren in de geschiedenis.En er is het besef dat voor holy causes de mens ook vandaag erin slaagt op termijn meer dan al het nodige te mobiliseren. Vooral als de Kwestie zodanig zichtbaar wordt.(De oproep van Angela Merkel “Wit schaffen dass!” was een oproep over een heilige kwestie, uit de mond van een dochter van een priester. )
3. Dat brengt ons bij een tweede grote punt.De reacties op deze calamiteit leggen de OENIGHEID van de mens van heden bloot, zonder reserve.Immers, de kathedraal zal te herbouwen zijn. Waar een wil is, is een weg.De “EXTINCTION OF SPECIES”, om het in de taal van Charles Darwin te zeggen, dat is heel andere koek. Een uitgestorven diersoort, die is voor de eeuwigheid ver-lo-ren!En dat is ook voor u en mij een échte ramp. Vergis u niet.
Want het Ecologische Netwerk van de interacties van de soorten, dat is in de limiet het Net dat ons allen draagt. Dat vormt het “onzichtbare” net waarop wij dagelijks stappen, eten, slapen, zitten, werken en vrijen.
De intelligentsia stelt mij zeer teleur, dat zij dat (nog) niet ziet (aan onontwikkelde handarbeiders kan je het niet verwijten).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
In die zin, met de gruwelijke schade aan onze Moeder Natuur in het achterhoofd, hebben trouwens alle nieuws redacties gisteren het foute fenomeen de meeste aandacht gegeven en uitgebreid gecoverd. Van 15 april zal de mensheid zich later wellicht vooral de start van de acties van burgerlijke ongehoorzaamheid georganiseerd in Londen door de ngo Extinction Rebellion herinneren. Die jonge mensen en geleerden hebben het wél gezien, en zij gaan tot hardere actie over. Zie het video bericht dat we hebben gedeeld rond drie uur. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<<God, zend ons meer mensen als de Middeleeuwse mystici, en als de hedendaagse Greta Thunberg, mensen met zin voor de essentie, voor de Lange Termijn!>>

[En dank, dat U mijn persoontje amongst all people ook juist op die manier opgebouwd hebt] 
 
Post Scriptum: … de digitale inkt van deze gedachten was nog niet de ether in gezonden, of via het radiojournaal konen we al vernemen dat de kapitalisten families over elkaar buitelen met geld om de heropbouw van de beroemde kerk te realiseren. De ene familie geeft honderd miljoen euro, een uurtje later is er een andere clan die het dubbele bedrag op tafel legt…Van een snel uitgekomen voorspelling gesproken. De motivatie factoren laten zich raden: vooreerst zal zeker een stukje goede wil meespelen. Verantwoordelijkheid opnemen, zorg dragen voor een gekoesterd en belaagd kleinood. Maar zeker zal ook een commercieel-strategische overweging spelen: wat een prestige, om onze (merk)naam te verbinden aan dit wereldberoemde, geliefde en hoog heilige gebouw! Ten derde ziet de geschiedkundige een constante met het gedrag van de voorouders op dit continent Europa dat als geen andere regio al heel lang veel geldvermogen heeft bijeen gebracht: in de middeleeuwen schonken rijke heren reeds opvallend grote bedragen en bezittingen aan de kerk, aan God en Godsdienst; vooral als zij het einde voelden naderen. En dat meestal na een bijzonder on-Jesusiaanse levenswandel te hebben gekozen. Een leven dat wel draaide om geld en om macht, en veel, veel minder om zorg voor de kleine mens, de kleine natuur, en veel minder om echt goede daden, om liefdesdaden. Daden van Goedheid die de Joods-Christelijke God wel vraagt om te doen. Die mannen deden dat dus ongetwijfeld ook juist om het eigen geweten te sussen, na een leven “in zonde” zeg maar. Horresco referens. Ocharme de dag dat de oud geworden rijkaard vol existentiële en spirituele angst zijn sterfbed moet bemannen… 
En zijn in deze tijden niet veruit de meesten van ons te beschouwen als materieel bijzonder “rijke” figuren?…  
God zij dank zijn er veel goede manieren van “be-kering” denkbaar vandaag, niet alleen via donaties voor antieke kerken of het WWF… Van het activisme van een Thunberg tot de geschreven aanklachten en oplossingsvoorstellen van een Ludo De Witte, een Dirk Holemans, een Rudolf Bahro… en van mijzelf, de hemeltergende zonden zijn dag na dag meer helder zichtbaar gemaakt geworden.  
Stef S. Hublou 
Creative Commons gelden voor verspreiding 
Foto’s: via Flickr en de pagina van G. Thunberg verzameld met erkentelijkheid.  

Gepubliceerd als blog DWM, via Facebook en verstuurd als persoonlijke e-mail naar een 155-tal kennissen, wetenschappers, filosofen, politici en gewone vrienden en lezers.

 

take down
the paywall
steun ons nu!