De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Staatsvervormingen, men kan het niet laten

vrijdag 12 maart 2021 21:32
Spread the love

Staatsvervormingen is zowat de bestaansreden van de Vlaamsnationalisten. Nu wordt Vlaanderen verdeeld in 17 regio’s. Die verdeling wordt verdedigd door de Open VLD van Somers en de CD&V kijkt ernaar.

De NV A wil de provincies afschaffen , op die manier zou men staatkundig België anders inrichten in Vlaanderen dan in Wallonië. Zo levert men voer voor het anders zijn in het noorden dan in het zuiden.

De provincies afschaffen kan niet zonder herziening van de grondwet. Dus, men kleedt ze uit. Die regio’s gaan de bevoegdheden van de provincie nl het overkoepelende boven de gemeenten onderuit halen.

De gemeente vandaag heeft een grote autonomie en kiest de samenwerkingsverbanden die ze willen. Het kan best dat een gemeente op het ene vlak beter samenwerkt met gemeente x en op een anders vlak met gemeente y. Politieke partijen die weten wat leeft bij de gemeenten weten dat de opdeling in regio’s geen goede zaak is. Breng de politiek korter bij de burger en laat elke gemeente haar samenwerkingsvormen zelf kiezen.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!