De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Solidariteit is onvoorwaardelijk.

Solidariteit is onvoorwaardelijk.

zondag 4 mei 2014 21:50
Spread the love

“Voor wat
hoort wat” is een NV-A slogan die als vanzelfsprekend en normaal beschouwd
wordt. Binnen de neo-liberale economische wereld is dit de logica zelve. Wanneer
dit in de context van de gemeenschapsdienst voor een werklozenuitkering
gebruikt wordt rijzen mijn weinige haren te berde.

Zij die
werkloos worden hebben bijgedragen aan de sociale zekerheid. Wanneer ze werkend
waren toonden ze zich solidair met de werklozen. Wanneer ze nu werkloos worden
kunnen ze rekenen op de sociale zekerheid die ze zelf ondersteund hebben. Ik
denk dat dit de logica zelve is.

“Voor wat
hoort wat” is een beginsel dat niet opgaat voor schoolverlaters. Geen bijdrage
dus geen steun. Dit lijkt logisch , zeker inde context van de sociale zekerheid
, er zijn betalenden en er zijn trekkenden zo eenvoudig lijkt dat . Is dat wel
zo?  Ik denk het niet , de sociale
zekerheid is een verzekering zij die betalen kunnen genieten, maar de sociale zekerheid
is niet alleen een verzekering maar zoveel meer. Kinderbijslag en
schoolverlaters krijgen ook centen omwille van de solidariteit van ouderen met
jongeren. Solidariteit vraagt geen bijdragen als tegenprestatie want
solidariteit is ONVOORWAARDELIJK.

take down
the paywall
steun ons nu!