De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Schrijven schrijvers – Jan Terlouw, Manu Claeys, … – terug?

Schrijven schrijvers – Jan Terlouw, Manu Claeys, … – terug?

woensdag 22 maart 2017 03:14
Spread the love

Mail aan Uitgeverij De Kring Dat hij het meent, geloof ik wel. Van anderen heel wat minder.

 

Geachte heer/mevrouw

U zult ongetwijfeld blij zijn dat Jan Terlouw recentelijk erg in de belangstelling heeft gestaan, o.a. in DWDD. Ik mag hopen niet alleen om commerciële redenen, maar ook omdat hij de aandacht nog eens heeft gevestigd op een kwestie die enorme gevolgen zal hebben op tal van vlakken. Natuurlijk heb ik het over klimaatverandering.

Dat en ook andere grootschalige internationale problemen en uitdagingen, daar hebben we een EU voor nodig die “werkt voor iedereen”. Die woorden heb ik geleend van premier May, maar zij had het enkel, natiocentrisch en kortzichtig en mogelijks ook niet gemeend, over het VK. Nederland zou het goede voorbeeld kunnen geven, maar ik vrees ervoor. Het kan nog, maar enkel als vele organisaties en zelfs bedrijven de handen in elkaar slaan.

Ik ben iemand die bulkt van de grote en meestal goede ideeën, maar ik stuit overal op de beperkingen van de inside-of-the-box-or­ganisaties. Die me doorgaans negeren. Maar ik zet door, ook omdat Ik geloof dat elk jaar minstens duizenden mede-Europeanen sterven “voor niets” en dat ik daar iets aan moet doen.

Natuurlijk kan noch wil ik dit alleen doen. Zo zou een internationale vereniging – Civilians4Europe, heb ik ze voorlopig genoemd – van liefst minstens 1 miljoen burgers die elk 1 euro lidgeld zouden betalen kunnen worden opgericht. Die samen voor een socialere, groenere, rechtvaardigere, … EU zouden kunnen ijveren door superieure oplossingen te onderzoeken en te gaan verdedigen op TV en radio, kranten en websites. De Nederlandstalige schrijvers zouden daarmee kunnen beginnen en die beweging als een positieve olievlek kunnen laten uitdeinen. Jan Terlouw zou daarmee kunnen op de proppen komen en opnieuw de hele natie toespreken. Ja, ook de extreem-rechtsen, want het moet heel de EU zijn die samen ervoor zorgt dat misschien wel miljoenen anders hopeloze vluchtelingen in eigen land blijven en daar een toekomst kunnen uitbouwen met westerse druk op dictators en miljarden aan goede bestede steun.

In de hoop dat u hem of voor mijn part al uw auteurs contacteert met om te beginnen dit idee, sluit ik af.

Vriendelijke groeten

Dirk Van Landen

———————————–

Beste Marc en Raf

Net het interview gelezen.

“We moeten de democratie hervormen”, zegt Raf Vermeiren. “En dat zal niet eenvoudig zijn. Maar het is nodig, want vandaag weten vooral de populisten hoe ze hun doelgroep kunnen bereiken. Eenvoudige, idiote boodschappen gaan er altijd in.”

“Onze huidige politieke structuren hebben weinig probleemoplossend vermogen”, vult Marc Buelens aan. “De traditionele partijen weten weliswaar hoe ze een beleid moeten uittekenen, maar bij onverwachte gebeurtenissen slaan ze tilt.”

Ik heb drie ideeën specifiek m.b.t. tot de democratie.

http://­community.dewereldmor­gen.be/blog/­dirkvanlanden/2017/­02/27/­de-verenigde-verenigi­ngen-een-beter-alter­natief-voor-partijpo­litieke-besluitvormi­ng

Mail 2 zodadelijk. Jullie kunnen de eersten zijn.

Vriendelijke groeten

Dirk

———————

PEN Vlaanderen

Dirk Van Landen
Ik zoek nog steeds naar een organisatie die het iets kan schelen dat duizenden Europeanen elk jaar zelfmoord plegen wegens geen baan en/of inkomen en/of hoop. Maar ik heb zoveel ideeën die nuttig kunnen zijn om de EU, mensheid en de wereld te vrijwaren van een triestige ondergang.

http://­community.dewereldmor­gen.be/blog/­dirkvanlanden/2017/­01/23/­door-ecofiscaliteit-e­xtreem-rechts-de-weg­-versperren-in-frank­rijk 25 januariDirk Van Landen

half maart, nog geen antwoord.

Nog maar eens proberen. Manu Claeys kan reageren of niet.

bea@ademloos.be

Beste Bea

Bedankt voor je antwoord, al heb ik er niets aan. Hart boven Hard zie ik als een tegenstander van de regering, terwijl ik zou willen dat iedereen die het oprecht goed meent met mensen, hun welzijn en welvaart zou samenwerken i.p.v. te polariseren. Hetgeen al in de benaming zit. Verder heb ik niet de indruk dat dat collectief veel bereikt.

Ik geloof dat enkele ideeën van mij ontzettend veel levens zouden kunnen redden indien uitgevoerd. Duizenden, om het bescheiden te houden.

Jullie hebben “gewonnen” na veel jaren strijd. Had dat voorkomen kunnen worden; minder lang moeten duren en minder energie vreten?

Manu Claeys is blijkbaar ook bezig met stadsontwikkeling en stedenbouw. Ik vraag me dus af of hij wel geïnteresseerd zou zijn in mijn stelling? Alleszins heeft hij contacten met vele burgers met een zekere professionele knowhow, en ik niet.

Verder staat er in het interview van oorspronkelijk De Standaard op jullie website:

“Hoe organiseer je burgerparticipatie? Van case tot case?

‘In de ideale wereld sluiten verkozenen een pact met de burger. Infrastructuurprojec­ten, onderwijs, klimaat, kinderarmoede, vluchtelingen…: er zijn een hoop problemen waarmee we over vier jaar een pak verder willen staan. En we nemen de burger mee op het niveau waar die het best ingeschakeld wordt. Dat kan door “veilige ruimtes” te creëren waarbinnen de problemen door een facilitator grondig in kaart worden gebracht. Die gaat na over welke premissen iedereen het eens is. Pas dan ga je kijken naar oplossingen.’
Kan dat voor elk dossier werken? Wat met de migratieproblematiek­, waarover de meningen zo verdeeld zijn dat er amper nog iemand in die veilige ruimte zit?

‘Net daarom moet de ideologie eruit. Nu wordt er te veel gescholden en aan politiek gedaan vanuit de buik, aangewakkerd door op en neer gaande peilingen. Dat kan anders. Ook wij komen van ver: Patrick Janssens en Karel Vinck, die voorzitter was van de Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM), konden op een bepaald moment amper nog door één deur.’
Ziet u voor uzelf nog een rol in dit verhaal? Of laat u het helemaal los?
‘Ik ga mijn ideeën hierover op papier zetten.”

Wel; ik heb ideeën zat, maar geen enkele organisatie wil mij helpen. En ik zoek al lang. Mijn conclusies over de medemens zijn dus vrij negatief.

Wat jij zou kunnen doen, is hem vragen wat hij vindt van o.a. of vooral twee van mijn voorstellen.

1 Een Europese beweging oprichten van bezorgde burgers, minstens 1 miljoen die elk 1 euro lidgeld via domiciliëring betalen, zodat er na verloop van tijd en bij succes een twintigtal personeelsleden kunnen worden aangetrokken. Om de kloof met de politieke klasse te dichten. De Belgen kunnen de eersten zijn, en Brussel het epicentrum. Het doel is niet betogen, maar via de media het grote publiek voor constructieve veranderingen warm maken.

2 Een Vlaamse, Belgische, of Nederlandstalige think tank van opnieuw bezorgde burgers uit alle hoeken van de samenleving die oplossingen rationeel en neutraal willen bestuderen, ook voor 1 euro per jaar. Manu zou een aantal collega-schrijvers kunnen contacteren, en zij op hun beurt iedereen die zij kennen ook in de media, etcetera. In mijn uppie bereik ik niets. De Standaard vertikt het om mij te antwoorden; ik ben immers niet bekend en heb niets belangrijks gerealiseerd. Als het van hen afhangt, zal dat zo blijven.

Maar/en van jullie?

Vriendelijke groeten

Dirk

 

take down
the paywall
steun ons nu!