De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Réginald Moreels gelauwerd door ACOD Senioren Limburg

Réginald Moreels gelauwerd door ACOD Senioren Limburg

maandag 9 mei 2022 20:07
Spread the love

 

Réginald Moreels gelauwerd door ACOD Senioren Limburg

Op 26 april  kreeg deze humanitaire chirurg de prijs voor een sociaal bewogen persoon uitgereikt vanwege zijn pionierswerk bij de oprichting van het chirurgisch verzorgings- en opleidingscentrum in Beni in Noord Kivu.  De overhandiging van de prijs gebeurde door Minister van Ontwikkelingssamenwerking Meryame Kitir. Op dit feest waren er ook politiek belangrijke toespraken van Willy Claes en van Chris Reniers, voorzitter van ACOD. Onze reporter-supporter mocht dit heugelijke gebeuren bij wonen. 

Toespraken

Willy Claes besprak de oorlog in Oekraïne en deed een merkwaardige uitspraak voor een ex-secretaris van de NAVO. Volgens hem zullen de Amerikanen weinig doen om het conflict te ontmijnen vanwege de enorme invloed van het militair -lindustrieel complex op het beleid. De invloed van dit complex, waarvoor reeds Eisenhower gewaarschuwd had, dient de belangen van de wapenproducenten, die bij elk gewapend conflict garen spinnen.

Chris Reniers, Voorzitster van ACOD herinnerde aan het toegenomen belang van de openbare diensten in  tijden van crisis. De vakbondscentrales van de openbare diensten schrijven zich in in de interprofessionele strijd voor de koopkracht. Zij zullen volop mobiliseren voor de grote betoging van de 3 vakbonden op 20 juni. Als primeur kondigde zij aan dat de openbare diensten op 31 mei hierop een voorschot nemen.

Réginald Morreels wees op het belang van internationale solidariteit inzake gezondheidszorg en gaf toelichting bij zijn project in Beni.

Steun aan UNICHIR

UNICHIR, opgericht door Dr. Réginald Moreels is een chirurgisch behandelings- en opleidingscentrum in Beni (Oost Congo). Alle info op https://www.unichir.africa/nl

Dit initiatief krijgt vooralsnog geen overheidssteun en is volledig afhankelijk van giften op rekening  BE34 0689 4046 9890 van Unichir, Waterleliestraat 5 – 8450 Bredene

ACOD Limburg zal ook een duit in het zakje doen en zijn leden ook hiertoe oproepen.

LEF Foto’s

https://photos.app.goo.gl/x95FHRwo8bdJBgKc8

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!