De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Rechts Wallonië snelt Links Vlaanderen te hulp !

Rechts Wallonië snelt Links Vlaanderen te hulp !

woensdag 25 maart 2015 08:57
Spread the love

In de vorige regeringen met sociaaldemocraten was het telkens grotendeels aan de Franstalige socialisten te danken dat de neo-liberale stormram op de sociale zekerheid die zoals in gans West-Europa reeds enkele decennia ook in ons land aardig huishoudt, enigszins ‘getemperd’ werd. Nu in de huidige coalitie alles wat economische groei en winstmaximalisatie enigszins kan hinderen tot een strikt minimum is herleidt (de linkse CD&V-vleugel) zou men denken dat ‘de kracht van de gele verandering’, daarin volop gesteund door de donkerblauwe achterhoede, vrij spel heeft gekregen.

DeWereldMorgen.be

Maar in de politiek is blijkbaar niets onmogelijk. De (enige) Franstalige regeringspartij meent in haar regionale strijd om de traditioneel overheersende socialistische macht in Wallonië te breken, zich in de federale regering, niet zozeer als een centrumrechtse liberale partij, maar eerder als een volwaardige centrumvolkspartij te moeten manifesteren. Daarbij hoopt zij de kritiek op haar gebroken verkiezingsbelofte om niet met N-VA in een regering te stappen, en het zogenaamde ‘verraad’ aan de ‘Francofone zaak’, te smoren, door twee van het in het oog springende sociale linkse ‘fetisjen’ te ondersteunen: Geen beperking in tijd van de werkloosheidvergoeding en geen btw-verhogingen, althans niet op deze waar grotendeels ‘de kleine man’ onder lijdt!  Daarbij ook bedenkend dat de MR ook voorstander is om de huurverhoging eveneens aan de indexsprong te verbinden, en wij krijgen in navolging van de CD&V de ‘volledige’ Franstalige kant als ‘sociaal gezicht’ in deze regering…

 “We verbeteren de concurrentiekracht, creëren jobs en houden zo de sociale zekerheid betaalbaar. En daarnaast doen we broodnodige hervormingen, bijvoorbeeld in de pensioenen. Daarop zal deze regering worden afgerekend. We herschrijven het regeerakkoord niet.”, aldus  MR-voorzitter Olivier Chastel. Naar zijn zeggen voelt hij zich ‘zen’ in deze regering. Wat betreft de tax shift, zit hij op de VLD-lijn, wat veiligheid betreft, kan hij voor heel wat accenten bij de N-VA aanleunen, en zo zijn er ook enkele sociale elementen waar zijn partij heel dicht bij CD&V staan. Zodoende…

 Wie gedacht had dat MR politieke zelfmoord pleegde door als enige Franstalige partij in deze regeringscombinatie te stappen, is er blijkbaar aan voord e moeite. De peilingen tonen trouwens aan dat de daardoor electorale schade voorlopig best meevalt. Na de Franstalige sociaaldemocraten, komen de centrumrechtse liberalen uit het zuidelijk landsgedeelte het verweesde links-Vlaanderen te hulp… De allerhoogste behoede ons voor Vlaamse onafhankelijkheid !     

take down
the paywall
steun ons nu!