De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Reactie op het verwijderen van M. Desmet op DWM

Reactie op het verwijderen van M. Desmet op DWM

zondag 16 oktober 2022 10:19
Spread the love

In een artikel legt burgerjournalist Permentier J. uit waarom DeWereldMorgen ervoor koos een copypast opinie van Mattias Desmet te verwijderen. Het is goed dat DWM hierover communiceert. Een wederwoord van mij hieronder.

 

Dat DWM zich zo fel tegen een figuur als Mattias Desmet kant is een spijtige zaak dat zeker niet door alle volgers en burgerjournalisten van het kanaal ondersteunt wordt. Dat een tekst werd weggehaald omdat de auteur ook met rechtse kanalen in gesprek gaat is een fout. Het gaat tenslotte om wat er gezegd wordt. Daar hoor ik maar weinig argumenten tegen. De verwijderde opinie was geen haat zaaiende praat, noch desinformatie. Het was een reactie op alles wat over hem (Desmet) is gezegd en geschreven, ook op DWM. Een mens heeft toch recht te reageren als je van iets wordt beschuldigd.

Het is spijtig dat DWM zich schuldig maakt aan een moddercampagne, eerder dan een genuanceerd verhaal te brengen. Dat Alex Jones of een paranoïde stoornis heeft of een gewetenloze geldwolf is, of beide, daarover zijn we het eens, maar het is me nog steeds niet helemaal duidelijk welke woorden van Desmet nu ‘extreemrechts’ zijn.

Een genuanceerd verhaal dus, je moet die man ook niet ophemelen. Ik heb ook bedenkingen. Zo heb ik Desmet horen pleiten voor een open gesprek met iedereen, zeker met mensen die er een radicale mening op nahouden, maar heb ik nog nooit een debat van hem gezien. Desmet praat enkel in monologen of met journalisten die hem welgezind zijn. DWM zou Desmet beter uitdagen tot een kritisch interview. Jeroen, dat zou goede burgerjournalistiek zijn. Als Desmet daarop ingaat tenminste. Zo weigerde hij een gesprek met Boudry omdat die een vraag rond zijn vaccinatiestatus wilde stellen. Nochtans riep Desmet op te praten met iedereen, zeker met mensen met een radicale mening. Wat is het nu Mattias?

 

In zijn opinie zegt Permentier desinformatie van DWM te willen houden. Een moeilijke balans lijkt me. Permentier stelt zelf verschillende zaken fout voor. Een overzicht.

 

Preppers…. die zich voorbereidde op het einde der tijden. 

Dit is foutief. Preppers bereiden zich niet zoals  GvJ voor op het einde der tijden maar wel op de economische instorting van het westerse kapitalisme. Iets wat bijvoorbeeld de Trotskisten al decennia menen zien aankomen, zij het in minder dystopische maten. Preppers zien een crisis zwaarder dan in de jaren ’30 en niets vergeleken met 2008 in het verschiet. Uit schrik dat de banken bankroet gaan haalt men geld van de bank etc. Ik ken er zelf niet zoveel van. Wie interesse heeft in de argumenten van een ‘prepper’, zie hier een gesprek met iemand die een economische instorting in de nabije toekomst meent zien aan te komen.

 

Ik geef graag toe dat ik in mijn stuk op de man speel, maar ik wil dan ook waarschuwen voor wie de man is, een complotdenker 

Waaruit blijkt dit? In welke complotten gelooft Desmet? Het is net zo dat Desmet zelf aangeeft dat hij door complotdenkers wordt verdacht gemaakt ‘controlled opposition’ te zijn of voor de FBI te werken.  Omdat hij stelt dat het de massa is die zich welwillig laat leiden, terwijl veel complotdenkers een boosaardige elite zien die de massa onderdrukt.

 

Toch voel ik me zeker als ik stel dat het coronavirus een reëel gevaar vormde en een oversterfte veroorzaakt heeft

Er is altijd gevaar. Ook bijvoorbeeld gevaar voor depressie wanneer je mensen het recht ontzegt elkaar te ontmoeten. Depressie kan levensbedreigend zijn. Het is dus geen zwart/wit verhaal. Het klopt dat er twee pieken zijn geweest van oversterfte in ’20. Eerdere pandemieën hadden vaak twee en een halve piek. Er zijn momenteel in ’22 meer overlijdens geteld dan in ’20 of ’21. Oversterfte dus. Waarom in ’20 alles willen doen om oversterfte tegen te gaan en in ’22, wanneer er meer oversterfte is, daarover zwijgen?

 

dat gevaccineerde mensen beter beschermd zijn dan niet-gevaccineerden

Ik denk dat vooroordelen hier enorm spelen. Er zijn al goede vaccins op de markt gebracht, dus gaat Permentier ervanuit de nieuwe covid-vaccins per definitie ook een goed zijn. Het ene medicijn is echter het andere niet, er zijn er goede, minder goede en ronduit slechte. Hetzelfde geldt voor vaccins. Wat wel zeker is, is dat het een interessant product is voor het kapitaal. Kijken we naar de officiële cijfers dan zien we dat Permentier misleidende info geeft. Zo zijn er per 100.000 personen opvallend meer hospitalisaties bij mensen die primair gevaccineerd zijn dan mensen die ongevaccineerd zijn. Hetzelfde zien we bij opnames IC en overlijdens. Een fenomeen dat mij ongerust maakt over de gezondheid van mijn naasten. Is een vaccin dat negatieve bescherming biedt met de tijd, tenzij je update elk half jaar, een goed vaccin? Is dat de ‘keuze’ die ons is voorgelegd; ofwel puur natuur blijven en tijdelijk meer risico lopen, ofwel blijven vaccineren (met telkens risico’s op neveneffecten) anders loop je meer risico dan ongevaccineerd. Schandalig. Een junkie moet ook boosteren, of hij wordt ziek.

 

Met figuren als Trump en Bolsonaro zie je tot wat dit kan leiden. De bevolking van die landen hebben een zware tol betaald voor de lichtzinnige en anti-wetenschappelijke houding van hun presidenten.

Ik vermoed dat het hier om de corona aanpak gaat. Ook onder Biden blijven er Amerikanen overlijden aan/met covid.  Volgens deze cijfers zijn er in Peru veel meer covid-overlijdens te betreuren dan in Brazilië. De schuld van de overheid? Peru had een streng coronabeleid met 150.000 militairen die patrouilleerden om te controleren of de lockdown en quarantine-plicht werd opgevolgd. Militairen voor een lockdownhotel, is dat dan zoveel beter Jeroen?

 

 

Conclusie

Het is spijtig dat DWM volledig de Deceulaer-stroming volgt als het gaat om corona en aanverwanten. Nochtans is er binnen consequent links onenigheid en komt de Deceulaer-stroming al ruimschoots aan bod in de MSM. Het is ook eerder een centrumlinkse stroming dan een linkse. Daar links toch ook kijkt naar het sociale aspect van bv. lockdowns. Je moet geen diploma virologie hebben om te kunnen bedenken dat het afgrendelen van de openbare ruimte meer nadelig is wanneer je met zeven op een appartement woont dan wanneer je een privédomein bezit. Dat inflatie als gevolg van economische malaise eerder een kleine zelfstandige failliet doet gaan, bv. de bakker om de hoek, dan een keten zoals de Panos.

Dat er geen consensus bestaat merk je duidelijk bij PVDA. Debat over het thema wordt zoveel mogelijk vermeden. Ze was er op Manifiesta afgelopen september geen debat of lezing te vinden over het thema. Dit om onenigheid te vermijden. Dat is een strategie die ik kan begrijpen. Maar je kan ook genuanceerde stemmen laten debatteren die tussen de radicalen (stroming Deceulaer en complotdenkers) in ligt. Maar goed, anderzijds, corona is naar de achtergrond verdwenen. De meeste maatregelen zijn afgeschaft. We kunnen niet blijven ruzie maken. Er zijn andere problemen. Zij die stellen dat covid de opstap naar een totalitaire BigBrother samenleving moest zijn hebben (voorlopig) ongelijk. Behoort Desmet niet tot die stroming?

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!