De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RAPPORT ADRIAENSSENS

RAPPORT ADRIAENSSENS

zaterdag 11 september 2010 16:22
Spread the love

 Wie herinnert zich niet de dag dat de gerechtelijke diensten het Aartsbisdom van Mechelen binnenvielen. Idem scenario bij de Commissie Adriaenssens te Leuven. Ik zie het nog voor me hoe Aartsbisschop André-Jozef Léonard hierop reageerde en met een schijnheilig gezicht verklaarde, dat de gebeurtenissen vergelijkbaar waren met de “Da Vinci Code”. Léonard had toen al weet van het seksueel misbruik binnen de Katholieke Kerk. Sinds, vrijdag 10 september 2010, is het rapport Adriaenssens ter inzage beschikbaar en als PDF bestand te downloaden. Bij het lezen van de inhoud kun je alleen maar stil worden en onbegrijpelijk het hoofd schudden. Dit verwacht je in een scenario voor een     horrorfilm en het is haast niet te vatten, tot wat de dienaars van God in staat waren. Dienen zij de God die staat voor het goede en het zuivere, of zijn het overlopers, die de zijde van Satan hebben gekozen ? Ik kan me voorstellen dat dit behoorlijk wat verwarring teweegbrengt in de hoofden van vele gelovige mensen. Zij vertrouwden deze herders van menselijke kudden, maar konden nooit vermoeden dat het juist deze herders waren, die zich vergrepen aan onze kinderen. Hoe moet het nu verder ? Onze politici, verkozen door de burger, moeten nu reageren en duidelijke taal spreken. Het kan niet zijn dat een individu als “Roger Vangheluwe” nog steeds een pensioen van 2800 euro ontvangt en ergens ongestraft kan onderduiken. Het kan niet zijn, dat Justitie de lonen blijft uitbetalen aan seksuele delinquenten omdat ze toevallig een positie bekleden binnen de Katholieke Kerk. Lonen en pensioenen van daders zouden moeten geblokkeerd worden en deze gelden kunnen uitgekeerd worden aan de slachtoffers. Het laatste is hier nog niet over gezegd en geschreven, maar we mogen dit niet laten rusten. Onze stemmen van protest moeten blijven klinken en liefst zo luid mogelijk. De strijd is nog niet gestreden en zal pas geslaagd zijn als de Katholieke Kerk de klappen krijgt die ze verdient en er gerechtigheid is geschied voor alle slachtoffers van seksueel misbruik.

dagelijkse newsletter

take down
the paywall
steun ons nu!