Burgerjournalistiek, powered by DeWereldMorgen.be

De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

“In naam van onze kinderen”

HET IS GENOEG GEWEEST! De pedofiel gaat vrijuit, maar de slachtoffers krijgen levenslang. Wie aan kinderen raakt, dient te worden gestraft, of het nu 20, 30 of 40 jaar na de feiten boven water komt! Enkel zo kunnen we voorkomen dat de pedofiel nieuwe slachtoffers maakt! We organise...

Straf Vangheluwe !

De kerkelijke en de burgelijke rechtbanken zijn tot een uitspraak gekomen. Roger Vangheluwe, die jarenlang zijn neef heeft misbruikt zal niet vervolgd worden en profiteert van de wet op de verjaring. Iedereen keek uit naar de kerkelijke sanctie die de paus hem zou opleggen. Grote tel...

OVER HOOFDDOEKEN, MOSLIMA’S EN DE KORAN

De moslima’s die een hoofddoek dragen zijn meestal lieve dames die denken dat ze daardoor een vrome daad stellen. Of ik er persoonlijk last van heb dat ze dat in een openbare functie doen, is naast de kwestie. De vraag is of het passend is, in een gelaïciseerde maatschappij, dat mens...

PARLEMENTAIRE COMMISSIE

De kogel is door de kerk. Een parlementaire commissie die het seksueel misbruik binnen de kerk moet onderzoeken is van start gegaan. Dit is natuurlijk geen slecht nieuws, maar laat ons toch niet te euforisch reageren. Wat de leden van de commissie o.a moeten onderzoeken, is waaro...

Open brief aan Aartsbisschop Léonard

 Open Brief aan Aartsbischop Léonard. Mijnheer Léonard, U bent de voorbije dagen frequent in de media geweest, telkens met minder fraaie uitlatingen. U meent waarschijnlijk deze uitspraken te kunnen doen vanuit uw extremistisch katholieke visie, maar u gaat daarbij voorbij aan het ...

STILLE OPTOCHT MET KAARSJES

 De uitspraken van Aartsbisschop Léonard over de aidsproblematiek waren nog niet koud, of hij deed er nog een schepje bovenop. Nu zadelt hij de slachtoffers van seksueel misbruik op met een schuldgevoel, want gepensioneerde priesters die zich ooit schuldig maakte aan pedoseksuele dad...

RAPPORT ADRIAENSSENS

 Wie herinnert zich niet de dag dat de gerechtelijke diensten het Aartsbisdom van Mechelen binnenvielen. Idem scenario bij de Commissie Adriaenssens te Leuven. Ik zie het nog voor me hoe Aartsbisschop André-Jozef Léonard hierop reageerde en met een schijnheilig gezich...

DE KATHOLIEKE KERK EN JUSTITIE

Op maandag 13 september 2010 stelde de Bisschoppenconferentie van België een nieuw infopunt voor. Men onderzoekt het seksueel misbruik binnen de kerk en komt er op aandringen van Minister van Justitie, Stefaan De Clerck. Ik heb zo mijn bedenkingen. Hoe kunnen de leden van het infopun...

SEKSUEEL MISBRUIK DOOR GEESTELIJKEN: OECUMENISCHE WERKGROEP PEDOFILIE

Het seksueel misbruik door geestelijken is enorm, maar toch trachten sommige individuen dit steeds te minimaliseren. Blijkbaar is het voor hen moeilijk om de realiteit te aanvaarden. Blijkbaar is het voor hen moeilijk te aanvaarden, dat zij die achter het altaar plaatsnemen de groots...

WITTE MARS 2010: WIJ ZIJN TEGEN KINDERMISBRUIK

Na de bekentenissen van Roger Vangheluwe besloot ik om iets te ondernemen.Maar wat? Eigenlijk sta je op dat moment machteloos. Toen besloot ik om een Facebook groep op te richten, die ik de naam "Wij eisen strenge straffen voor geestelijken die kinderen misbruiken" gaf. Al vlug bleek...