De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

RAADSMAN LOST POLITIEKE PROBLEMEN IN HERENT OP

dinsdag 14 maart 2023 22:26
Spread the love

Wegens mogelijke belangenvermenging loopt de gemeente Herent 200 000 € aan subsidies mis. Dit om het project City of Things te financieren..

Dit gaat over een IT project binnen het kader van het beheren van verkeersstromen binnen de gemeente.

Het project zou onrechtmatig aan een firma toegekend zijn vandaar de intrekking van de 200 000 € aan subsidies.

Op de laatste gemeenteraad ( 14/3) vroeg de oppositie bij monde van Luk Draye ( Vooruit) om juridische stappen (burgerlijke partijstelling) te ondernemen om dit belastinggeld terug te vorderen. Juridische stappen impliceren gerechtelijke tussenkomsten, iets waar de betrokkenen in dit project zeker niet op zitten te wachten.

De burgemeester ( N-VA) zei dat er een raadsman aangesteld werd om ten gronde te onderzoeken hoe de gemeente die belangrijke som zou kunnen recupereren. Hierop sloot de meerderheid de rangen. De CD&V wil het rapport van de raadsman afwachten. De liberalen waren iets krachtiger door te stellen dat zij volledige transparantie willen. Mevrouw Van Rompuy ( Open VLD) stelde dat een oplossing belangrijk is om daarna te kunnen blijven werken aan liberale projecten in Herent.

De oppositie die tijdens een door de liberalen gevraagde onderbreking overleg pleegde zei dat ze hun vraag voor juridische stappen opnieuw zouden voorleggen wanneer de raadsman geen resultaten boekt.

Op de vraag over wanneer de advocaat klaar zou zijn met het rapport werd duidelijk dat er met het college geen einddatum werd vastgelegd.

Als Herentenaar schoot mij deze bedenking door het hoofd. Als gemeenschap lopen we 200 000 € mis en lopen het risico dat we na de advocaatstudie er nog eens diens ereloon moeten bij betalen .

Wanneer weten we iets meer? Op de feestdag van Sint Juttemis??

.

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!