De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Provincie Oost-Vlaanderen verleent vergunning aan CO2-gigant
Gents Tegengas

Provincie Oost-Vlaanderen verleent vergunning aan CO2-gigant

Gents Tegengas is zeer verontwaardigd dat de Provincie een vergunning verleent aan Luminus om 6 nieuwe gasturbines bij te bouwen. Deze beslissing getuigt van een totaal gebrek aan begrip van de klimaatcrisis waarin wij ons bevinden, en leidt tot een verdere fossiele houdgreep op onze energievoorziening, waaruit we ons juist moeten bevrijden. Terwijl de Provincie verklaart tegen 2050 CO2 neutraal te willen zijn, drukt het hiermee de fossiele gaspedaal in. Dit toont dat we onvoldoende kunnen rekenen op onze overheden om de samenleving op een solidaire manier te verduurzamen.

vrijdag 7 mei 2021 14:22
Spread the love

 

De provincie beschouwt ‘de impact van het project als verwaarloosbaar tot beperkt’. De uitstoot van 350.000 ton CO2 – evenveel als 100.000 huishoudens – is echter niet verwaarloosbaar.

‘Het is onvoorstelbaar dat de provincie deze klimaatkiller goedkeurt, en daarmee geen gehoor geeft aan de tientallen bezwaarschriften van onder andere het Gents Milieufront, Tegengas en vele burgers’, aldus, Peter Paul Vossepoel van de actiegroep Gents Tegengas. Er werden 39 bezwaarschriften ingediend, en de petitie tegen de uitbreiding werd ondertussen ondertekend door meer dan 750 burgers.

In vergelijking met andere provincies maakt Oost-Vlaanderen hiermee geen beste beurt: De provincie Limburg weigerde vorige maand de vergunning voor de fossiele gascentrale in Dilsen-Stokkem en steunde daarvoor onder meer op het stikstofarrest. Henegouwen stelde nog strenge eisen aan de bouw van een gascentrale in Manage. Dit staat in schril contrast met hoe Oost-vlaanderen de rode loper uitrolt voor het fossiele gas. Terwijl nog steeds 400.000 Belgische huishoudens in energie-armoede leven, wordt met deze vergunning een extra stap gezet in het subsidiëren van de fossiele gascentrales via de federale overheid.

Wij leggen ons echter niet neer bij deze beslissing. We beraden ons op verder juridisch beroep en zetten de strijd voort. Zaterdag 15 mei (18:15) trekken we in een protestfietstocht vanaf het Citadelpark in Gent naar de gascentrale aan de Ringvaart in Wondelgem. Onderweg zullen we passeren aan het Provinciehuis om ons ongenoegen te uiten. Deze korte fietstocht maakt deel uit van een 6-daagse estafettetocht langs alle 8 locaties waar nieuwe fossiele gascentrales gepland staan. We nodigen dan ook iedereen uit om hun stem te laten klinken en mee in het verzet te trappen. Samen geven we tegengas!

 

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!