De community ruimte is een vrije online ruimte (blog) waar vrijwilligers en organisaties hun opinies kunnen publiceren. De standpunten vermeld in deze community reflecteren niet noodzakelijk de redactionele lijn van DeWereldMorgen.be. De verantwoordelijkheid over de inhoud ligt bij de auteur.

Provax, antivax en transvax

Provax, antivax en transvax

zondag 6 februari 2022 12:08
Spread the love

Het is me wat, al dat gedoe rond het vaccineren tegen covid-19. Op dit moment lijkt het hoogtepunt van de afgunst jegens mensen die zich niet wensen te vaccineren tegen covid voorbij. De pandemie van de ongevaccineerden heeft maar enkele weken geduurd.

 

Zowel de voorstanders van vaccinaties als de tegenstanders kunnen hun gelijk claimen. De eerste wijzen naar het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens. De tweede zien de vele besmettingen bij de 5de golf als gevolg van de massavaccinatie. En meer recent wijzen ze naar Israël dat vroeg begon vaccineren, reeds aan vaccin vier zit, maar wel meer dodelijke slachtoffers dan ooit te betreuren heeft door of met corona. Een gegeven dat het heersende optimisme wat tempert vind ik. Het einde van de crisis lijkt al twee jaar ‘binnen enkele weken’ lang in zicht.

Er is al veel geschreven over de omgang met de ‘afvalligen’, de ongevaccineerden. Wat moeten we daar in godsnaam mee aanvangen. Noam Chomsky gaf aan hen van de samenleving af te zonderen. Op de vraag hoe zij (de ongevaccineerden) dan aan eten komen antwoorde hij koudweg dat dit hun probleem is. (1)

Zonder dat mensenrechtenorganisaties in een kramp schoten konden, of kunnen, maandenlang de meest radicale voorstellen omtrent de omgang met ongevaccineerden als normaal worden voorgesteld. ‘Idiote antivaxers’ niet meer welkom op mijn vliegtuigen en zouden niet meer in ziekenhuis mogen komen (Ryanair topman O’Leary), ze zijn niet meer welkom op mijn concerten (Adele), ik wil ze pesten tot het einde (Macron), laat ze nergens meer binnen (Rousseau), ze zijn racisten en vrouwonvriendelijk (Trudeau). Dit zijn maar enkele voorbeelden van de ideeën die mainstream waren in 2021 en begin 2022. Ik vind dit belangrijk voor in de geschiedenisboeken.

Maar over wie hebben we het nu eigenlijk? De ongevaccineerde lijkt op een gehersenspoelde, onverstandige, asociale mens waar we niet meteen een gezicht op kunnen plakken. De ongevaccineerden die we wel kennen, denk maar aan Djokovic, lijken dan weer heel gewone mensen. De weigeraars van het covid-vaccin betreft 1 op de 10 Belgen. Terwijl uit cijfers van 2017 blijkt dat 98.2% van de Belgen is gevaccineerd tegen Polio. De term antivaxer is dus te kort door de bocht. Er zijn kortweg drie groepen.

 

 

De provaxer

Laat maar komen. Een vaccin is een boost voor de immuniteit. De provaxer heeft wel iets beters te doen dan twijfelberichten omtrent vaccinaties te doorlezen. De mens is een geniaal wezen dat fantastische zaken verwezenlijkt. We hebben de wereld naar onze hand gezet en dat proces dient nog verder te worden doorgezet. We kunnen de ruimte in, we hebben de meest vreselijke ziekten overwonnen, we worden steeds ouder, we zijn superieur. Nieuwe vaccins worden streng gecontroleerd door de overheid op veiligheid. De bedrijven die ze ontwikkelen verdienen respect. Bovendien is covid-19 een gevaarlijke zieke die iedereen kan treffen, ook gezonde, jonge mensen. Overlijden is één ding maar je kan ook bijvoorbeeld long-covid krijgen. Het is een zegen dat we tegen deze zieke snel een vaccin hebben ontwikkeld hebben, anders zaten we nog langer in lockdown, waren er nog meer doden en was er een nog grotere economische impact. ‘Vaccin’ is een definitie voor bescherming tegen een bepaalde ziekte. Indien provaxers toch covd krijgen zijn ze dankbaar dat het dankzij de vaccinaties nog meeviel. Want anders was ik misschien op IC terechtgekomen.

 

De Antivaxer

Het komt mijn lijf niet in. Ik ben gemaakt om in deze wereld te leven na miljoenen jaren evolutie. De natuur (God) heeft me de beste immuniteit gegeven. Als ik een ziekte doormaak ben ik nadien sterker. Big Pharma is vooral uit op winstbejag, niet om gezondheid. Twee generaties geleden kregen kinderen in de VS 3 vaccins, nu zijn het er meer dan 70 tegen 16 verschillende ziekten. Toch zijn kinderen nu niet gezonder dan vroeger. We zien meer auto-immuunziekten, allergieën en autisme. Dat komt door al dat vaccineren. In de VS is de gemiddelde levensduur aan het dalen, in Europa stagneert die. Gezondheid is niet iets dat je dient uit te spenderen aan artsen en pharma. Je kan er zelf aan werken via gezonde voeding, een gebalanceerd leven, meditatie, yoga, Ayurvedische levensfilosofie, veganisme en sport.

Het is mijn lichaam, het zijn mijn kinderen, mijn keuze. De staat mag geen vaccinaties verplichten aldus de antivaxers.

 

De Transvaxer

Zoals hierboven vermeld is er een grotere groep die het covid vaccin weigert dan het verplichte Polio vaccin. Die groep valt onder de transvaxers. Ni boe ni ba. De transvaxer erkent de successen die geboekt zijn via vaccinaties. De statistieken zijn duidelijk al is het geen zwart-wit verhaal. Zo zijn ziekten mede verdwenen door betere hygiëne. Riolen zijn goede vaccins. En, zo stelt de transvaxer, wanneer een moeder zelf als kind mazelen heeft gehad, geeft zij antistoffen via de borstvoeding mee aan haar eigen kind. De natuur heeft ook zo haar verdedigingsmechanismen.

Covid is een opportunisme om vaccins te verkopen en een doorgedreven digitalisering door te voeren.  De vaccinatielobby sponsort de Wereldgezondheidsorganisatie en wetenschappers waardoor belangenvermenging meespeelt. De covid aanpak is teveel eenheidsworst terwijl er een groot verschil is qua risico naargelang je profiel. Het vaccin is snel geproduceerd en zit nog in de testfase 3. Er is een tijdelijke goedkeuring via noodprocedure. Het is voor mij een groter risico dat vaccin te nemen dan besmet te raken met covid zo schat de transvaxer in. Ooit gematigd is een deel van de transvaxers geradicaliseerd door de coronapas en de on-respectvolle uitspraken over ongevaccineerden.

De media brengt de crisis niet neutraal maar opereert eerder als spreekbuis van de overheid en een handvol experten. Wetenschappers met een andere visie worden gecensureerd of foutief ge-fact-checkt. Geert Vanden Bossche bijvoorbeeld wordt altijd ‘veearts’ genoemd terwijl de media dit nooit doen bij Steven Van Gucht die ook veearts is.

De tijd heeft transvaxers niet van gedachten doen veranderen. In hun bubbel van informatie zien ze keer op keer hun gelijk terwijl de overheid doorzet met discriminerende maatregelen om mensen aan te zetten zich te vaccineren. Het vaccin is ontwikkeld tegen de Wuhan variant en werkt niet of nauwelijks tegen de momenteel heersende varianten. De vaccins stoppen geen transmissie dus de coronapas moet nu afgeschaft worden. Veel transvaxers betoogden afgelopen maanden voor het eerst in hun leven.

 

 

 

 

(1) https://www.youtube.com/watch?v=7RPt7hRfr8I&t=5s

Creative Commons

take down
the paywall
steun ons nu!